امسال کاناداییهای بیشتری در نظر دارند در مراسمهای بزرگداشت ایثارگران شرکت کنند

دوشنبه ۱۱ نوامبر روز بزرگداشت ایثارگران است.

بیش از ۷۴ سال از پایان جنگ جهانی دوم می گذرد. جوانترین افرادی که در آن جنگ دهشتناک شرکت داشتند اکنون نود و چند سال دارند. با این حال کاناداییهای بیشتری در نظر دارند امسال در مراسمهای بزرگداشت ایثارگران شرکت کنند.

نظرسنجی انجام شده توسط انستیتوی تاریخ کانادا Historica Canada حاکی است که ۴۱ درصد کاناداییها در نظر دارند روز دوشنبه در یکی از برنامه های بزرگداشت شرکت کنند که ۱۴ درصد بیشتر از گذشته است.آگهی

آگهی

هشتاد و هشت درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، شرکت در مراسم بزرگداشت را در دورانی که ایثارگران کهنسال هنوز می توانند حضور داشته باشند، مهم دانسته اند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست