اتومبیل از پشت به زیر تراک رفت؛ دو نفر کشته شدند

صبح خیلی زود چهارشنبه ۱۶ اکتبر تصادف وحشتناکی در می سی ساگا روی داد که منجر به مرگ دو نفر شد.

حوالی ساعت ۵:۲۰ بامداد، در حالی که باران سنگینی می بارید، اتومبیلی در سر چهارراهی در می سی ساگا با یک تراک تصادف می کند. اتومبیل از پشت به تراک می زند و به زیر آن می ورد و زن و مرد سرنشین اتومبیل درجا جان می سپارند.

Amini
fit4vip
fit4vipآگهی
When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید