آیا اقوام اولیه اندرو شی یر را از کرسی نمایندگی به زیر می کشند؟

شورای اقوام اولیه کانادا Assembly of First Nations  گفت در انتخابات امسال کاندیداهای اقوام اولیه بیشتر از انتخابات قبل هستند. در انتخابات ۲۰۱۵، پنجاه و چهار کاندیدا در ۵۴ حوزه از اقوام اولیه بودند که امسال این تعداد به ۶۲ کاندیدا در ۶۲ حوزه نمایندگی رسیده.

در انتخابات ۲۰۱۵، ده نماینده از اقوام اولیه به مجلس کانادا راه یافتند که رکورد محسوب می شود.

شورای بومیان اولیه گفت آرای بومیان اولیه در یک پنجم از ۳۳۸ حوزه نمایندگی می توانند سرنوشت ساز باشند و نتیجه نهایی را به زیان هر کدام از احزاب تغییر دهند.آگهی

یکی از این ۶۲ حوزه، حوزه Qu’Appelle در رجاینا در استان ساسکاچوان است که اندرو شی یر رهبر حزب محافظه کار  نماینده این حوزه است.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید