آدم ربایی نبود، تمرین سینمایی بود

پسر نوجوانی در حال عبور پیاده از نزدیکی مدرسه ای در برمپتون بود که اتومبیلی توقف کرد، دو نفر پیاده شدند، او را گرفتند و به داخل صندوق عقب انداختند، و از محل گریختند. فیلمهای سکیوریتی نشان می داد که این اتومبیل از نوع هوندا سیویک و نقره ای بوده و از قبل این پسر را در طول خیابان Larkspur Road تعقیب می کرده. 

اتومبیل ابتدا از کنار جوان عبور می کند و بعد ۱۸۰ درجه می چرخد و در این مانور روی جدول می رود و کنار جوان توقف می کند و دو نفر از چهار سرنشین اتومبیل پیاده می شوند و جوان را به چنگ می گیرند و داخل صندوق عقب می اندازند. 

پلیس منطقه پیل ابتدا با انتشار مشخصات نوجوان و ربایندگان، از عموم برای یافتن نوجوان درخواست کمک کرده اما کمی بعد پلیس با انتشار بیانیه ای گفت افراد مظنون را پیدا کرده و پس از گفتگو با آنها توسط کارآگاهان، معلوم شده که این افراد می خواسته اند یک صحنه سینمایی را تمرین کنند. آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید