گرفتن تست تنفس از رانندگان مست و تحت تاثیر، آسانتر می شود!

نشستن پشت فرمان در حال مستی یا تحت تاثیر مواد مخدر کار بسیار اشتباهی است. شما خوانندگان عزیز هم این را خوب می دانید و حتما از این کار خودداری می کنید.

کمتر روز یا هفته ای است که خبر از تصادف منجر به مرگ ناشی از مصرف الکل یا مواد مخدر منتشر نشود.

تعداد بالای تلفات ناشی از این گونه تصادفات باعث شده اخیرا شایعاتی رواج پیدا کند مبنی بر اینکه حداکثر مجاز مقدار الکل در خون حین رانندگی از 0.08 کنونی به 0.05 کاهش یابد.آگهی

آگهی

خبر تازه
کندین پرس روز سه شنبه از اتاوا گزارش داد که دولت فعلا در نظر ندارد حد جنایی میزان الکل در خون را پایین بیاورد، بلکه توجهش به لایحه ای است که اخیرا برای بررسی و تصویب به پارلمان تقدیم کرده که به موجب آن تست گرفتن از رانندگان در کنار جاده ها آسانتر می شود و پلیس می تواند هر راننده ای را البته به طور قانونی متوقف کند و از او تست الکل یا مواد مخدر بگیرد. این لایحه بخصوص با توجه به قانونی شدن ماری جوانا در آینده نزدیک تهیه شده.

تست کنار جاده
به موجب لایحه جدید تست گرفتن کنار جاده به پلیس اجازه خواهد داد تا از هر راننده ای که به طور قانونی متوقف کند، تست تنفسی بگیرد. قوانین کنونی اجازه می دهند که فقط از کسانی که مشکوک به مصرف الکل هستند تست گرفته شود.

لایحه جدید در صورت تصویب به پلیس اجازه می دهد که تحقیقات بیشتر و تست های دقیق تری از راننده در ایستگاه پلیس بگیرد.

هدف لایحه جدید این است که تعداد بیشتری از رانندگانی که بیشتر از حد مجاز «نوشیده اند» را به دام اندازد.

اختیارات استانی
نکته مهم این است که بیشتر استانها و قلمروهای کشور در چارچوب اختیارات استانی، مقرراتی را به اجرا گذاشته و حداکثر مجاز را به 0.05 کاهش داده اند.

پژوهش ها نشان می دهد که نشستن پشت فرمان با میزان 0.05 خطر تصادف منجر به مرگ را دو برابر افزایش می دهد و میزان 0.08 این خطر را به سه برابر می رساند.

امیدها این است که لایحه جدید که تنها تست های کنار جاده را آسانتر می کند بتواند با موج تصادفات ناشی از مصرف الکل و مواد مخدر مقابله جدی کند.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست