کلاب اسکی به کشتن درختها اعتراف کرد

هیات منصفه در کلگری جلسه تعیین مجازات این کلاب اسکی را آغاز کرد. این جلسه یک هفته طول می کشد. آنها باید تصمیم بگیرند مجازاتی که برای این موسسه تعیین می کنند چقدر سنگین باشد. این کلاب اسکی که در پارک ملی بنف در آلبرتا قرار دارد، به قطع درختانی اعتراف کرده که روبه انقراض هستند. 

این کلاب به نام Lake Louise Ski Resort دسامبر گذشته اعتراف کرد که این درختان را به این دلیل قطع کرده که در کنار مسیر اسکی قرار داشتند. ماجرا در سال 2013 اتفاق افتاده. بعضی از درختان از نوع White bank Pine بوده اند. 

این کلاب دو بار مجرم شناخته شده. آگهی

یکی نقض قانون گونه های رو به انقراض که جریمه آن می تواند 300 هزار دلار برای هر درخت باشد و دوم نقض قانون پارکهای ملی کانادا که حداکثر جریمه آن 250 هزار دلار برای هر درخت است. دادستان گفته جمعا 39 درخت قطع شده اند ولی وکیل مدافع تعداد درختان را بسیار کمتر دانسته. 

به گزارش کندین پرس، مسئولان دپارتمان پارکهای کانادا تعدادی از درختان قطع شده را در نزدیکی مسیر اسکی پیدا کرده و سپس با تست مشخص کردند که از نوع

White bank Pine می باشند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید