هنر در ایستگاه های ساب وِی تورنتو

آثار هنری در متروهای تورنتو که طراحی و رنگ های زیبا و کم نظیری دارند، تاریخچه شهر تورنتو را به تصویر می کشند و به منظور آشنایی شهروندان با جنبه های تاریخی و فرهنگی تورنتو ساخته شده اند. بسیاری از نقاشی ها و مجسمه هایی که در متروهای تورنتو می بینید داستانهای جالبی دارند. شما چقدر با آنها آشنایی دارید؟ اطلاعات عمومی خود را بیازمایید. 

How well do you know the art in TTC subway stations

 

1. کدام تیم در متروی کالج استیشن نقاشی شده است؟ آگهی

metro10

A. Edmonton Oilers
B. Montreal Canadiens
C. Boston Bruins
D. Toronto Raptors

 

2. زنی که لباس صورتی به تن دارد تصویر نقاشی شده کدام یک از بانوان زیر است؟ (این نقاشی را در متروی کوئین استیشن می توانید ببینید)

TTC2

A. Queen Victoria
B. Queen Elizabeth II
C. Nellie McClung
D. Agnes MacPhail

 

3. کدامیک از گزینه های زیر در متروی استیشن Museum کنده کاری نشده است؟

TTC3

A. An Egyptian god
B. First nations art
C. Toltec warriors
D. A stegosaurus skeleton

 

4. کدام داستان اخلاقی در ایستگاه یونیون استیشن به تصویر کشیده شده است؟

TTC4

A. Zones of Immersion
B. The Southernmost Point
C. Faces of Travel
D. Delay on Line One

 

5. تصویر پیکسل شده طبیعت و زندگی اطراف شهر را در طول متروی کدام خیابان می بینید؟

yonge1

A. Yonge Street
B. Sheppard Avenue
C. Bloor Street
D. Woodbine Avenue

 

6. این تصویر متعلق به کدام یک از ایستگاههای متروی زیر است؟

TTC6

A. Ossington
B. Bessarion
C. Islington
D. Wilson

 

7. پارچه ای که در ایستگاه متروی یورک میلز آویزان شده است گویای چیست؟

TTC7

A. The digging to create the subway station there
B. An attempted jailbreak that took place nearby in 1856
C. An accident that saw workers die while digging a water main
D. The miracle of birth

 

8. داستانی که در ایستگاه نورث یورک سنتر کشیده شده است، زندگی در چه دهه ای را نشان میدهد؟

TTC8

A. The 1850s and 1860s
B. The 1880s and 1890s
C. The 1900s and 1910s
D. The 1780s and 1790s

 

9. در کدامیک از ایستگاههای مترو این تصویر را میتوان دید؟

TTC9

A. Vaughan Metropolitan Centre
B. Pioneer Village
C. Highway 407
D. York University

 

جواب ها:

1. گزینه دو Montreal Canadiens
2. گزینه سه Nellie McClung
3. گزینه چهار A stegosaurus skeleton
4. گزینه یک Zones of Immersion
5. گزینه یک Yonge Street
6. گزینه چهار Wilson
7. گزینه سه- کارگرانی که در حال حفر لوله اصلی آب فوت کردند را نشان می دهد.
8. گزینه یک- دهه 1850 و 1860

9. گزینه سه – بزرگراه 407 

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید