هزینه گواهینامه رانندگی افزایش نخواهد یافت

هزینه های امتحانات رانندگی و تجدید و تمدید مدارک رانندگی که قرار بود از اول سپتامبر افزایش یابند، ثابت می ماند و افزایش نمی یابد. 

دولت انتاریو به نخست وزیری داگ فورد اعلام کرد هزینه های زیر که قرار بود از اول سپتامبر افزایش یابد، افزایش نمی یابد ودر قیمت فعلی ثابت خواهد ماند. 

– Road and knowledge tests for all driver’s licence classes.آگهی

– Fees to get and renew driver’s licences.

jadval

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید