نکات برجسته بودجه جدید کانادا

دولت لیبرال کانادا به نخست وزیری جاستین ترودو روز سه شنبه 27 فوریه بودجه جدید کشور را برای تصویب تقدیم پارلمان کرد. با توجه به اکثریت داشتـن لیبرالها در پارلمان، پیش بینی می شود که این بودجه بدون دشواری به تصویب برسد.

بعضی از مهمترین نکات بودجه جدید به قرار زیر است:
ـ همانگونه که پیش بینی می شد، بودجه جدید سعی فراوانی برای ایجاد برابری جنسی gender equality (برابری اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی میان زن و مرد) دارد نظیر برنامه های گوناگون برای افزایش حضور زنان در بازار کار
ـ بهره مند کردن تازه پدران از 5 هفته مرخصی با حقوق (با هزینه 1.2 میلیارد دلار طی 5 سال)
ـ کانادا میزان کمکهای انسان دوستانه بین المللی خود را 2 میلیارد دلار طی 5 سال افزایش می دهد که توجه اصلی آن معطوف به حمایت از زنان و دختران از طریق خط مشی های توسعه بین المللی فمینیزم است.
ـ ایجاد «شورای مشورتی برای به اجرا درآوردن پوشش دارویی سراسری national pharmacare که ریاست آن را اریک هاسکینز وزیر سابق بهداشت و درمان انتاریو به عهده خواهد داشت. اریک هاسکینز درست یک روز قبل از تقدیم بودجه به پارلمان از سمت وزارت بهداشت و درمان انتاریو استعفا کرد.
ـ اختصاص 2.3 میلیارد دلار طی 5 سال برای تقویت علوم و تحقیقات در کانادا
ـ اختصاص 2.6 میلیارد دلار طی 5 سال برای تقویت نوآوری های علمی و برابری جنسیتی از جمله حمایت از زنان کارآفرین.
ـ اختصاص 1.4 میلیارد دلار طی 6 سال برای حمایت از کودکان بومیان کانادا که تحت سرپرستی هستند و تقویت خانواده های بومیان؛ اختصاص 400 میلیون دلار طی 10 سال برای توسعه و بهبود مسکن برای Inuit ها و 500 میلیون دلار طی 10 سال برای Metis ها
ـ افزایش مالیات بر سیگار و محصولات دخانیات از جمله یک دلار مالیات بر هر کارتون 200 نخی سیگار.
ـ اختصاص 2 میلیارد دلار طی 5 سال برای کمکهای بین المللی
ـ اختصاص 155 میلیون دلار طی 5 سال برای ایجاد یک مرکز جدید کانادایی برای ایمنی سایبری، و 116 میلیون دلار طی 5 سال برای آرسی ام پی جهت ایجاد یک مرکز ملی هماهنگی برای مبارزه با تبهکاری های سایبری، و 236 میلیون دلار طی 5 سال برای تدوین و تقویت یک استراتژی جدید ایمنی سایبری در کشور.
ـ اختصاص 448 میلیون دلار طی 5 سال برای دو برابر کردن تعداد شغل های تابستانی برای نوجوانان و جوانان.
ـ اختصاص 772 میلیون دلار طی 5 سال (و سالی 42.5 میلیون دلار پس از آن) به صندوق رسانه های کانادا
Canada Media Fund به منظور رشدو تقویت تولیدات کانادایی.
ـ اختصاص 50 میلیون دلار طی 5 سال برای حمایت از «روزنامه نگاری محلی در کامیونیتی های کمتر توجه شده»
Local Journalism in Underserved Communities و برنامه ریزی برای کشف مدلهای جدید که امکان حمایت انساندوستانه و خصوصی از «روزنامه نگاری غیرانتفاعی» را فراهم آورد، از جمله اجازه دادن به روزنامه های کانادایی برای دریافت مجوز بنیاد خیریه. Charitable Status
ـ اختصاص 75 میلیون دلار طی 5 سال (و سالی 11.8 میلیون دلار پس از آن) برای تقویت روابط تجاری کانادا با چین و آسیا.
ـ اختصاص 90.6 میلیون دلار طی 5 سال برای مبارزه با کسانی که از پرداخت مالیات فرار می کنند، و اختصاص 41.9 میلیون دلار طی 5 سال (و سالی 9.3 میلیون دلار پس از آن) برای کمک به دادگاههای کانادا جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی جدید.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید