نمایندگان 65 هزار نرس و بهداشتکار انتاریو میز مذاکره با بیمارستانها را ترک کردند اما جای نگرانی نیست

ده روز مذاکرات انجمن نرسهای انتاریو با انجمن بیمارستانهای انتاریو بی نتیجه مانده اما نگران نباشید؛ احتمال اعتصاب در حال حاضر وجود ندارد زیرا قرارداد کنونی نرس ها با بیمارستانها در پایان مارچ منقضی می شود و دو طرف تا آن زمان فرصت کافی دارند تا به توافق جدید برسند.

نزدیک به 65 هزار نرس رسمی (registered) و بهداشتکاربه همراه 16 هزار دانشجوی نرسینگ که در بیمارستانها، کلینیک ها و مراکز ارائه مراقبت های بلندمدت کار می کنند عضو انجمن نرسهای انتاریو می باشند.

Amini
fit4vip
fit4vipآگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید