عاقبت کسانی که روی اتومبیل مردم خط می اندازند!

پلیس همیلتون زن 67 ساله ای را به اتهام خط انداختن روی اتومبیل دیگران تحت پیگرد قرار داد. 

به گفته پلیس، این زن با اتومبیلش وارد پلازایی در همیلتون انتاریو می شود و به دنبال جای پارک می گردد. همزمان اتومبیل دیگری از راه می رسد و اتومبیلش را در همان محلی که این زن می خواسته پارک کند، پارک می کند، و به قصد خریـد وارد پلازا می شود، اما وقتی برمی گردد متوجه می شود که دوربین داشبوردش از آن زن فیلـم گرفته و نشان می دهد که زن به اتومبیل او نزدیک شده و در حالی که کلید در دست دارد، از نزدیک اتومبیل او عبور می کند و در همین حال صدای خط انداختن روی اتومبیل به گوش می رسد. 

پلیس بعد از تحقیقات کافی این زن را دادگاهی کرده.آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید