طبق گزارش انجمن مطالعات کانادایی: پایین ترین درآمد در میان مهاجران متعلق به مهاجران خاورمیانه است

طبق گزارش تازه ای فرزندان مهاجران از پدر و مادرشان درآمد خیلی بیشتری دارند. در حالی که فرزندان خودشان (نسل سوم مهاجر) از آنها درآمد کمتری خواهند داشت.

این هفته تورنتواستار خلاصه ای از گزارشی را که توسط «انجمن مطالعات کانادایی» Association of Canadian Studies بر مبنای اطلاعات سرشماری سال 2016 تهیه کرده است را منتشر کرده.

این گزارش درآمد مهاجران نسلهای مختلف در سنین 44ـ35 سال را، بعد از کسر مالیات، با یکدیگر مقایسه کرده:
به طور کلی این آمارها نشان می دهد که متوسط درآمد در بزرگشهر تورنتو GTA از متوسط سایر نقاط کانادا بالاتر است.آگهی

به عنوان مثال متوسط درآمد نسل های اول، دوم و سوم مهاجران غیرسفید (Visible Minority) در بزرگشهر تورنتو در سال 2016، به ترتیب 38.5 هزار، 56.7 هزار و 50.5 هزار دلار بوده است.

درآمد همین سه نسل اما از مهاجران سفید (Not a Visible Minority) در GTA به ترتیب 51.5 هزار، 59.30 هزار و 60.40 هزار دلار بوده که حدود 20 درصد از مهاجران غیرسفید در سال 2016 بیشتر بوده است.

Census-data

درآمد مهاجران خاورمیانه ای
در این گزارش درآمد مهاجران خاورمیانه ای (که به آنها در این گزارش آسیای غربی اطلاق شده) از سایر گروههای مهاجران کمتر است.

در جدولی که درآمد 4 گروه مختلف مهاجر را مقایسه می کند، مهاجران خاورمیانه که به عنوان مثال افغانی ها، آسوری ها و ایرانی ها را جز آنان نام می برد، با متوسط 33.847 دلار درآمد پایین ترین درآمد را در کانادا که متوسط آن 40.549 دلار است، داشته اند.

(به احتمال بسیار قوی می توان گفت متوسط درآمد مهاجران ایرانی تبار بسیار بیشتر از این رقم است اما چون در این جدول ایرانی تباران را در میان کل مهاجران غرب آسیا قرار داده اند، لاجرم متوسط درآمد کل مهاجران غرب آسیا به مهاجران ایرانی تبار نیز نسبت داده شده ـ سلام تورنتو)

درآمد متوسط مهاجران سفید 49.993 دلار یا 48 درصد بیشتر از خاورمیانه ایها بوده است.

مهاجران چینی با 46 هزار دلار و آسیای جنوبی با 42 هزار دلار بالاترین درآمد را در میان این گروهها داشته اند.

گزارش تورنتو استار علت اختلاف میان گروههای قومی مختلف را از جمله توانایی تطبیق بهتر در بازار کاری متحولی که بر مبنای اقتصادی مبتنی بر دانش بنا شده دانسته است.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید