احمد حسین وزیر مهاجرت کاناد ا د ر ریچموند هیل:

سال آیند ه 20 هزار کاناد ایی می توانند پدر/ مادر و پدربزرگ/ ماد ربزرگشان را اسپانسر شوند

هفته گذشته احمد حسین وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در شمال ریچموندهیل حضور یافت و با جمعی از ساکنان این منطقه گفت و گو کرد. 

احمدحسین در این گردهمایی که بالغ بر 80 نفر در آن حضور داشتند، طی سخنانی از خط مشی های همه گیر دفاع کرد و از احزابی که از منافع گروهی دفاع می کنند انتقاد کرد. 

وزیر مهاجرت در بخشی از سخنان خود گفت آیا برگشتن به یک برنامه قدیمی «هر آبجو یک دلار» خط مشی جدی است؟ یا نجات دادن صدها هزار کودک از فقر! آگهی

آگهی

احمد حسین گفت: دو دیدگاه در سیاست وجود دارد، و این دو دیدگاه در بسیاری از کشورها دیده می شود؛ دیدگاهی که اعتقاد به این دارد که باید کامیونیتی های خاصی را برای همکاری و مشارکت انتخاب کرد، و دیدگاهی مانند دیدگاه حزب لیبرال کانادا که معتقد است سیاستها و خط مشی های عمومی با مشارکت و همکاری همگان، خیلی بهتر پیش می رود، با مشارکت دادن کامیونیتی های بیشتر، نه کمتر. 

وزیر مهاجرت کانادا گفت وقتی دولت لیبرال جاستین ترودو کارش را شروع کرد، نزدیک به 167 هزار کانادایی در صف انتظار بودند تا پدر ـ مادرانشان به آنها بپیوندند، ولی ما این صف انتظار را اکنون به 25 هزار نفـر کاهـش داده ایم، زیرا می دانیم که پیوستن خانواده ها به یکدیگر منافع بزرگ اجتماعی و اقتصادی دارد، زیرا وقتی پدر ـ مادرها و یا پدربزرگ ـ مادربزرگهـا بـه اعضـای خانـواده خود می پیوندند، فرزندانشان می توانند به دانشگاه یا به سر کار برگردند. 

وی تاکید کرد سال آینده 20 هزار کانادایی قادر خواهند بود اسپانسر پدر ـ مادر یا پدربزرگ ـ مادربزرگ خود شوند. 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در روزنامه سلام تورنتو انلاین عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید