در مدارس انتاریو چه تدریس شود؟ اولیا نظر بدهند

دولـت انتاریـو می گویـد در مـاه سپتامبـر می خواهد به شکل گسترده با عموم مردم درباره مسائل مختلف آموزشی مشورت کند. 

دولت محافظه کار انتاریو می گوید این مشاوره ها شامل نظرسنجی آنلاین، و برگزاری جلسات تاون هال، در سراسر انتاریو خواهد بود و دولت پیشنهادات مردم را در مورد مسائل آموزشی از جمله موضوع بحث انگیز آموزش های جنسیتی دریافت خواهد کرد. داگ فورد نخست وزیر انتاریو برنامه آموزش های جنسیتی مدرن را که از سال 2015 به اجرا درآمده بود، متوقف کرده و گفته تا تدوین برنامه جدید آموزش های جنسیتی، برنامه مربوط به 20 سال قبل به طور موقت تدریس خواهد شد. 

به گزارش کندین پرس، مسائلی نظیر نمرات ریاضی دانش آموزان، استفاده از سلفون در کلاسهای درس، آموزش مسائل مالی، و مهارت های شغلی از دیگر موضوعاتی است که دولت خواهان دریافت نظرات مردم است. آگهی

آگهی

داگ فورد نخست وزیر انتاریو گفته معلمانی که به تدریس برنامه مدرن آموزش های جنسیتی ادامه دهند تبعات کارشان را خواهند دید. 

اما بزرگترین اتحادیه های معلمان انتاریو قول داده اند که از همه آموزگارانی که به تدریس آموزش های جنسیتی مدرن ادامه دهند دفاع کند. آموزشهای جنسیتی جدید از سوی دولت لیبرال قبلی به نخست وزیری کاتلین وین از سال 2015 به اجرا گذاشته شد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست