خبر فوری: به کسانی که بیمه دندانپزشکی ندارند کمک می شود

از تابستان سال آینده، آن دسته از ساکنان انتاریو که بیمه دندانپزشکی ندارند، برای نیازهای دندانپزشکی خود از کمک دولت برخوردار می شوند.

دولت خانم کاتلین وین عصر چهارشنبه 28 مارچ بودجه جدیدش را تقدیم مجلس انتاریو کرد.

در این رابطه برای کمک به افراد فاقد بیمه دندانپزشکی دولت 800 میلیون دلار برای دو سال بودجه اختصاص یافته.آگهی

به موجب این بودجه مبلغ یک میلیارد دلار طی سه سال برای کمک به هزینه های تامین و نگهداری مسکن افراد بالای 75 سال اختصاص داده شده.

همچنین مبلغ 2.1 میلیارد دلار نیز طی 4 سال برای خدمات بهداشت روان و 2.2 میلیارد دلار نیز برای تامین مهدکودک رایگان برای کودکان 2.5 سال به بالا اختصاص یافته.

انتخابات مجلس انتاریو قرار است در 7 جون برگزار شود.

به موجب  برنامۀ جدید دارو و دندانپزشکی انتاریو (Ontario Drug and Dental Program)، بازپرداخت تا 80 درصد هزینه های دارویی و دندانپزشکی واجد شرایط، تا سقف سالانۀ 400$ برای هر فرد مجرد، 600$ برای هر زوج و 700$ برای خانواده ای 4 نفره با دو کودک، برای خانواده هایی که از طریق محل کار بیمۀ تکمیلی دریافت نمی کنند یا زیر پوشش OHIP+  یا برنامۀ دولتی دیگری نیستند، انجام خواهد شد.

انتاریو به سرمایه گذاری در خدمات بهداشتی درمانی، مراقبت از کودکان و سلامت روانی ادامه می دهد

امروز، دولت بودجۀ سال 2018 را منتشر کرد، که سرمایه گذاری های جدید چشمگیری را در خدمات بهداشتی درمانی، مراقبت از کودکان، مراقبتهای خانگی، سلامت روانی و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای مردم در سراسر استان شامل می شود. همچنین این بودجه براقداماتی تمرکز دارد که هزینه های زندگی را مقرون به صرفه کرده و امنیت مالی بیشتری را در این دوران تغییرات اقتصادی سریع بوجود می آورند.

اقتصاد انتاریو در حال قوی تر شدن است، با پایین ترین نرخ بیکاری در حدود دو دهۀ اخیر. با این وجود، در میان هزینه های رو به افزایش زندگی و یافتن مشاغل با ثبات و درازمدت، شمار زیادی از مردم در ادارۀ زندگی خود و خانواده هایشان با چالشهایی روبرو هستند. همچنان که تغییرات اقتصادی شکافهای اجتماعی را افزایش می دهند، دولت طرحی برای انتاریویی بهتر و عادلانه تر دارد ، با حمایت از همۀ مردم استان و ارائۀ خدمات و فرصت هایی که برای پیشرفت نیاز دارند.

چارلز سوزا، وزیر دارایی، امروز بودجه را تقدیم مجلس کرد. در صورت تصویب، انتاریو OHIP+ را با داروهای نسخه ای رایگان برای همۀ افراد 65 ساله و بالاترتوسعه می دهد، خدمات سلامت روانی و اعتیاد را بهبود می دهد و خدمات مراقبت از کودکان پیش دبستانی رایگان برای کودکان دو و نیم ساله تا زمان ورود به کودکستان را معرفی می کند.

سرمایه گذاری در خدمات

انتاریو به تقلیل فشارهای رو به افزایشی که افراد و خانواده ها پیش رو دارند کمک می کند و فرصت های ممکن برای مراقبت از عزیزان را در اختیار ایشان قرار می دهد، از طریق:

 • معرفی برنامۀ جدید خانۀ سلامت برای سالمندان (Seniors’ Healthy Home Program). این برنامه به هزینه های مربوط به زندگی افراد مسن تر در خانه، جایی که مایلند بمانند، می پردازد. این برنامه مزایای سالانه ای معادل 750$ برای خانه های واجد شرایط متعلق به سالمندان 75 ساله و بالاتر تأمین می کند، به منظور کمک به آنها برای زندگی مستقل و کاهش هزینه های حفظ و نگهداری منزلشان.
 • معرفی برنامۀ جدید دارو و دندانپزشکی انتاریو (Ontario Drug and Dental Program)، بازپرداخت تا 80 درصد هزینه های دارویی و دندانپزشکی واجد شرایط، تا سقف سالانۀ 400$ برای هر فرد مجرد، 600$ برای هر زوج و 700$ برای خانواده ای 4 نفره با دو کودک، برای خانواده هایی که از طریق محل کار بیمۀ تکمیلی دریافت نمی کنند یا زیر پوشش OHIP+  یا برنامۀ دولتی دیگری نیستند.
 • تأمین خدمات مراقبت از کودکان با کیفیت مقرون به صرفه تر، با رایگان کردن مراقبت از کودکان پیش دبستانی برای کودکان دو و نیم ساله تا زمانی که واجد شرایط ورود به کودکستان می شوند. این اقدام، بطور متوسط، برای خانواده ای با یک فرزند معادل 17,000$ در هزینه ها صرفه جویی می کند، علاوه بر صرف جویی ناشی از کودکستان تمام وقت رایگان. ثابت شده که آموزش های زود هنگام موجب بهبود در عملکرد علمی کودکان در طول زندگی  می شود.
 • تأمین دسترسی بهتر و سریعتر به خدمات درمانی مربوط به سلامت روانی و اعتیاد برای صدها و هزاران کودک، جوان و بزرگسال در سراسر انتاریو— که کل بودجۀ اختصاصی را به 17 میلیارد دلار در طی چهار سال می رساند.
 • بهبود بخشیدن به بیمارستان ها با تأمین دسترسی بهتر، کاهش زمان انتظار، رسیدگی به مشکل ظرفیت و پاسخگویی بهتر به نیازهای جمعیت رو به رشد و سالخوردگی، با افزودن 822 میلیون دلار سرمایه گذاری در 2018–19 — بزرگترین سرمایه گذاری منفرد دولتی در بیمارستانها طی حدود یک دهه. استان همچنین طی دوره ای 10 ساله، حدود 19 میلیارد دلار برای ساخت و نوسازی بیمارستانها، جهت ارائۀ خدمات درمانی بیشتر و سریعتر به مردم، سرمایه گذاری می کند.
 • ایجاد 30,000 تخت جدید در مراکز مراقبت های طولانی مدت طی 10 سال آینده — با افزودن 5,000 تخت جدید تا 2022 — برای کمک به افرادی که قادر به ادامۀ زندگی بصورت مستقل نیستند  و تأمین آرامش خاطر برای کسانی که از آنها مراقبت می کنند. افزودن این تخت های جدید علاوه بر نوسازی 30,000 تخت موجود درحال حاضرمی باشد.
 • ساختن جامعه ای عادلانه و افزایش امکان انتخاب و استقلال با سرمایه گذاری 1.8 میلیارد دلار در تقویت خدمات برای 47,000 بزرگسال با معلولیت های رشدی و ایجاد تحول در نظام خدمات اجتماعی برای تمرکز بیشتر بر مردم به جای قوانین و مقررات.

مقرون به صرفه تر کردن زندگی

خانواده ها با فشارهای فزاینده ای روبرو هستند  — چه در محل کار و چه در حین رفت و آمد و چه دردفترچۀ حساب — و این تأثیری حقیقی بر زندکی مردم و میزان توانایی ما در رسیدگی به عزیزانمان دارد. انتاریو در جهت کمک به خانواده ها قدم  بر می دارد تا قادر به مراقبت از کودکان و سالمندان باشند، شامل:

 • رایگان کردن داروهای نسخه ای برای همۀ افراد 65 ساله وبالاتر، از طریق OHIP+، برای حصول اطمینان از اینکه هیچ شهروند سالمندی هرگز بدون داروهای مورد نیاز نمی ماند. حذف بخش قابل کسر سالیانۀ مزایای دارویی انتاریو(Ontario Drug Benefit) و پرداخت مشارکتی که سالانه به طور متوسط، حدود 240$ صرفه جویی برای هر فرد به همراه دارد. این توسعۀ OHIP+ در ادامۀ رایگان کردن داروهای نسخه ای برای همۀ افراد زیر 25 سال در بودجۀ 2017  انتاریو  ارائه می شود.
 • ارائۀ اعتبار مالیاتی ترابری عمومی که برای سالمندان تا 450$ در سال صرفه جویی به همراه دارد، از 1 جولای 2017 ، و کاهش هزینۀ رفت و آمد مصرف کنندۀ متوسط در حدود 720$ در سال، هنگام جابجایی مسافرین بین GO، شبکۀ اکسپرس UP و .TTC
 • کاهش صورت حساب برق مسکونی از 1 جولای 2017 ، تا 25 درصد به طور متوسط و تا سقف 40 یا 50 درصد برای خانواده های روستایی و کم درآمد واجد شرایط.

ایجاد فرصت برای مردم

انتاریو، به منظور حصول اطمینان از اینکه این استان بهترین جا برای زندگی، کار و تجارت باقی بماند، به مردم کمک می کند تا با اقتصاد متغیر سازگاری یافته و به رشد خود ادامه دهند. این اقدامات عبارتند از:

 • ارائۀ شهریۀ کالج ودانشگاه رایگان برای بیش از 225,000 دانشجو در تمامی سنین. شهریۀ رایگان یا کمتر به خانواده های کم آمد و با درآمد متوسط تعلق می گیرد؛ شهریه برای خانواده هایی که تا سقف $90,000 درآمد دارند رایگان است و دانشجویان خانواده هایی که تا سقف $175,000 درآمد دارند نیز واجد شرایط دریافت کمکهای مالی هستند.
 • آماده سازی دانشجویان برای مشاغل خوب با سرمایه گذاری بیش از 132 میلیون دلار طی سه سال، در توسعۀ برنامه های تحصیلی بالاتر از مقطع متوسطه، که پاسخگوی نیازهای متغیر دانشجویان و کارفرمایان باشند — شامل تقویت مشارکت با کارفرمایان جهت ارائۀ آموزش های تجربی و قابل انعطاف تر و افزایش  شمار فارق التحصیلان رشته های علوم، فن آوری، مهندسی و ریاضیات  (STEM) [به میزان 25 درصد طی پنج سال آینده، از40,000  نفر به 50,000 نفر در سال].
 • برنامه ریزی برای ایجاد و احیاء بیش از 70,000 شغل با نوسازی و توسعۀ صندوق مشاغل و رفاه (Jobs and Prosperity Fund) با افزودن 900 میلیون دلار طی 10 سال آینده.
 • تأمین $935 میلیون دلارسرمایه گذاری جدید طی سه سال آینده، در طرح مشاغل خوب و رشد (Good Jobs and Growth Plan) جهت حمایت از کسب و کارها، دانشجویان و فارق التحصیلان در انتاریو و کمک به جذب مشاغل خوب با پرداخت مناسب.
 • ایجاد فضای شغلی عادلانه تربرای همه با به چالش کشیدن شکاف دستمزدی بر اساس جنسیت و افزایش شفافیت در مراحل استخدامی با قانون پیشنهادی که، در صورت تصویب شدن، تمامی آگهی های استخدام را ملزم به اعلام مبلغ دستمزد یا مقیاس حقوقی می کند.
 • ارائۀ ارتقاء دستمزد 1.2 میلیون نفر در سراسر انتاریو، پس از انتظاری طولانی، با افزایش حد اقل دستمزد به 14$  در ساعت از اول ژانویۀ  2018  و 15$  در ساعت از اول ژانویۀ 
 • استان از زمان رکود اقتصادی، هر سال موفق به پیشی گرفتن در اهداف مالی اش بوده و در2017–18 مازاد بودجه پیش بینی می کند. از آغاز 2018–19 ، انتاریو قصد دارد سرمایه گذاری بیشتری در رسیدگی و خدمات مورد نیازمردم استان داشته باشد. در نتیجه، استان با کسری بودجۀ مختصری برابر با کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی مواجه خواهد بود.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید