تحول سنت ها: هنرهای قرن نوزدهم ایران

تا ١٠ فوریه ٢٠١٩

TRANSFORMING TRADITIONS
September 22, 2018 – February 10, 2019

Visit the Aga Khan Museum and witness the complex crossroads between traditions and transformation. Each educational program helps tell the dynamic stories of 19th-century Iranian art.

از موزه آقاخان بازدید کنید و شاهد تلاقی پیچیده سنت ها و تحولات باشید. برنامه های آموزشی مربوط به این نمایشگاه تلاشی است در جهت روایتی پویا از هنر ایران در قرن نوزدهم. برای اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید:
agakhanmuseum.org/transformingtraditionsآگهی

Highlights from the exhibition include:

برخی از آثار برجسته این نمایشگاه عبارتند از:

An oil painting depicting Fath ‘Ali Shah enthroned. He was the first Persian ruler to take full advantage of large-scale portraits as symbols of power. He commissioned the painting, which shows him seated on his jeweled throne, as a diplomatic gift for Napoleon I.

نقاشی رنگ روغن که فتحعلی شاه را بر روی تخت پادشاهی به تصویر می کشد. او نخستین پادشاه ایرانی بود که به بیشترین نحو از نقاشی های پرتره در ابعاد بزرگ به عنوان نماد قدرت استفاده کرد. فتحعلی شاه این نقاشی که او را نشسته بر اریکه سلطنتی مرصع نشان می دهد، به عنوان یک هدیه دیپلماتیک برای ناپلئون اول سفارش داد.

Painted and lacquered artworks of all kinds were popular in mid-1800s Iran, but an exhibition highlight is a mirror case which shows a scene – a mother and child surrounded by angels – that echoes Christian themes and is painted in a European style.

در اواسط قرن ١٩ میلادی، انواع مختلف آثار هنری نقاشی و روغنی (پاپیه ماشه) در ایران متداول بود، اما یکی از برجسته ترین آثار این نمایشگاه یک قاب آینه است که یک مادر و کودک را که توسط فرشتگان احاطه شده اند به تصویر می کشد. این تصویر انعکاسی از تم مسیحی بوده و به سبک اروپایی نقاشی شده است.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید