بیشترین فشار افزایش نرخ بهره به خانواده های متوسط وارد می شود!

حالا شما هم فشار نرخ بهره را احساس می کنید؟ آیا اقساط ماهانه مورگیج شما هم بالا رفته؟

بانک مرکزی کانادا در یک سال اخیر چهار بار نرخ بهره پایه را افزایش داده، بانک مرکزی در هر نوبت یک چهارم درصد نرخ بهره را بالا برده و آن را از نیم درصد به 1.5 درصد رسانده.

افزایش نرخ بهره پایه به معنای افزایش بهره ای  است که مردم بابت بدهی های خود می پردازند.آگهی

تاثیر افزایش نرخ بهره

تاثیر این افزایش بر زندگی مردم چیست؟

هر بار که نرخ بهره بالا می رود، بدهکاران به طور طبیعی  (در صورتی که نرخ مورگیج آنها از نوع شناور باشد) مقدار بیشتری قسط ماهانه می پردازند. برای مثال اگر کسی در یکسال بابت مورگیج خانه خود ماهی 2000 دلار قسط می پرداخته، در صورتی که وام او از نوع شناور بوده، هم اکنون حدود 150 تا 200 دلار در ماه بیشتر می پردازد که به معنای سالی 2 تا 3 هزار دلار پرداخت بیشتر است.

گزارش تازه ای که از سوی کارشناسان دولت منتشر شده می گوید بیشترین فشار افزایش نرخ بهره به خانواده های جوان طبقه متوسط وارد می شود.

کارشناسان دولت فدرال تاثیر این افزایش ها را براساس مناطق مختلف کشور، بزرگی خانواده ها، سطح درآمد خانواده ها و معیارهای مشابه اندازه گیری کرده و به این نتیجه رسیده اند که:

ـ 12 درصد از خانواده های کانادایی دارای بدهی های سنگین هستند.

ـ این خانواده ها معمولا جوان و دارای درآمد متوسط هستند که به خاطر خرید خانه، بدهی سنگینی دارند.

ـ اکثر این خانواده ها در انتاریو و بریتیش کلمبیا زندگی می کنند.

ـ بیشترین فشار افزایش نرخ بهره بر همین خانواده ها وارد می شود.

البته نرخ بهره پایه در کانادا در سطح کنونی 1.5 درصد نرخ پایین به حساب می آید، اما همین نرخ نیز از سال 2008 تاکنون سابقه نداشته است. وانگهی، بانک مرکزی می خواهد نرخ تورم را پایین نگه دارد، و از آنجا که وضع اقتصاد خوب است، منطقی به نظر می رسد که نرخ بهره پایه را باز هم افزایش دهد.

اما خانواده های جوان و دارای درآمد متوسط چه گناهی کرده اند که باید بیشترین فشار را تحمل کنند؟

یادآوری می شود که نرخ بهره پایه نرخی است که بانک مرکزی بر اساس آن به بانکهای تجاری وام می دهد، و بانکهای تجاری با افزودن رقمی بر آن بابت کارمزد و سود خود، نرخ وامهای خود به مردم و بیزنسها را تعیین می کنند.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید