به دنبال تصادف و فرار، پلیس به دنبال راننده خردسال است

پلیس در گوئلف انتاریو در جستجوی کودکی است که گفته می شود پشت فرمان اتومبیل به اتومبیل دیگری کوبیده. 

به گفته پلیس این کودک 8 تا 10 ساله بوده و اتومبیلی که او پشت فرمانش نشسته بوده، نیسان چهار در نقره ای بوده. 

گفته شده که مردی در صندلی مسافر و زنی در صندلی عقب این اتومبیل نشسته بودند و این زن از صحنه فیلمبرداری می کرده. آگهی

گفته می شود وقتی این اتومبیل به یک اتومبیل پارک شده برخورد می کند، یکی از بزرگسالانی که داخل اتومبیل بوده پشت فرمان می نشینـد و از محل می گریزند.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید