بمباردیه میتسوبیشی را «سو» کرد

کمپانی بمباردیه، کمپانی هواپیماسازی میتسوبیشی را متهم به سرقت اسرار تجاری خود کرد. به گزارش کندین پرس، بمباردیه می گوید بعضی از کارکنان سابقش قبل از آنکه در میتسوبیشی مشغول کار شوند اسنادی را در اختیار کمپانی میتسوبیشی گذاشته اند که حاوی اسرار تجاری بمباردیه است. 

بمباردیه به همین دلیل کمپانی میتسوبیشی را در دادگاه سیاتل آمریکا «سو» کرده. بمباردیه همچنین کارکنان سابق خود را هم «سو» کرده. هیچ یک از اتهامات در دادگاه به اثبات نرسیده. 

بمباردیه، در پرونده 92 صفحه ای شکایت خود می گوید هواپیماسازی میتسوبیشی به همراه AeroTEC (تست و تایید مهندسی فضایی) حدود 90 تن از کارکنان پیشین این کمپانی را استخدام کرده اند. این کارکنان متهم شده اند که اسناد مرتبط با پروسه تایید گرفتن از «ترانسپورت کانادا» و سازمان مشابه آمریکایی آن، را در اختیار میتسوبیشی قرار داده اند. آگهی

آگهی

بمباردیه می گوید این پروسه بسیار پیچیده، زمان بر و پر هزینه است و حتی با تجربه ترین تولیدکنندگان هواپیما نیز نحوه انجام این پروسه را به صورت راز و رمزهای تجاری خود، مورد حفاظت قرار می دهند. 

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید