آتش سوزی جنگلی در هفتاد نقطه انتاریو

در دو سه هفته اخیر هوای انتاریو خیلی خیلی گرم و داغ بوده و همین سبب شروع آتش سوزی های فصلی بخصوص در شمال شرقی انتاریو شده که تعداد آنها به 70 فقره می رسد که 33 فقره از آنها هنوز به کنترل درنیامده اند. 

به گزارش کندین پرس، مسئولان از ساکنان خانه ها خواسته اند که آماده تخلیه باشند تا در صورت نیاز به سرعت بتوانند از محل دور شوند. مسئولان تاکنون دو پارک استانی را تخلیه کرده اند و از استانهای دیگر برای خاموش کردن آتش ها درخواست کمک کرده اند. بیشتر آتش سوزی های جنگلی در مجاورت مرز کبک است. حدود 450 نفر که در دو پارک کمپینگ کرده بودند به سلامت تخلیه شدند.

تعداد فراوانی هواپیماهای آب پاش مشغول اطفا و کنترل حریق هستند. اطلاعات وزارت منابع طبیعی انتاریو حاکی است که امسال تاکنون 504 آتش سوزی جنگلی در انتاریو روی داده حال آنکه این تعداد سال گذشته تنها 143 مورد بوده.آگهی

آگهی

مناطق صدمه دیده نیز به 61 هزار هکتار رسیده که بیشتر از پارسال است. 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست