رشد تنوع زبانی در کانادا در گزارش سال 2016 اداره آمار کانادا

225 هزار نفر زبان فارسی را در خانه صحبت می کنند

اداره آمار کانادا Statistics Canada روز دوم آگوست گزارش آماری زبانهایی که در کانادا به کار می رود را بر مبنای سرشماری سال 2016 منتشر کرد. زبان فارسی در این گزارش یکی از 20 زبان عمده «زبان مهاجری» «Immigrant languages» است؛ منظور از زبانهای عمده مهاجری زبانهایی است که حداقل یکصد هزار نفر در خانه با آن صحبت می کنند.

زبان فارسی با رشد 27 درصدی نسبت به سال 2011، پس از تگالوگ Tagalog (فیلیپینی) و زبان عربی، بیشترین رشد را در میان این زبانها داشته است. در این گزارش زبانهای انگلیسی، فرانسه، زبان اشاره و زبانهای بومیان، «زبان مهاجری» محسوب نمی شوند. در کانادا بیش از ۱۲۰ زبان و گویش (و تعداد بیشتری لهجه) وجود دارد.

در سال 2016، 225 هزار نفر در خانه هایشان فارسی صحبت می کردند که نسبت به 2011، نزدیک به 50 هزار نفر افزایش داشته است.آگهی

آگهی

از طرف دیگر سه زبان ایتالیایی، لهستانی و آلمانی بیشترین رشدِ معکوس را در میان این 20 زبان داشته اند.

در مجموع 7.6 میلیون نفر گزارش کرده اند که در خانه به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسه صحبت می کنند که تقریبا یک میلیون نفر بیشتر از سال 2011 است. همچنین در همین فاصله نسبت جمعیتی که بیش از یک زبان در خانه صحبت می کنند از 17.5 درصد به 19.4 درصد افزایش یافته است.

در سطح منطقه ای، در انتاریو که شاهد بیشترین رشد زبان مهاجری بوده، پس از زبان عربی (30 درصد)، فارسی (با 24 درصد) بیشترین رشد را داشته است.

در سطح منطقه ای، در انتاریو که شاهد بیشترین رشد زبان مهاجری بوده، پس از زبان عربی (30 درصد)، فارسی (با 24 درصد) بیشترین رشد را داشته است.

در سطح منطقه ای، در انتاریو که شاهد بیشترین رشد زبان مهاجری بوده، پس از زبان عربی (30 درصد)، فارسی (با 24 درصد) بیشترین رشد را داشته است. در مقایسه با سایر استانها، در سال 2016 از هر دو کانادایی با زبان مهاجرتی مادری، یک نفر (49.5 درصد) در انتاریو زندگی می کنند که رشدی 1.5 درصدی نسبت به سال 2011 داشته است.

افت رتبه زبان اسپانیایی و رشد فارسی
در سال 2011 زبان اسپانیایی در میان کانادایی ها بیشترین میزان کاربرد را در خانه داشته است. اما با وجود اینکه جمعیتی که این زبان را در خانه صحبت می کنند 60 هزار نفر (از 493 هزار نفر به 553 نفر در سال 2016) افزایش داشته است، کاربرد این زبان در خانه از رتبه اول در سال 2011 به رتبه چهارم در سال 2016 پایین آمده.

زبان فارسی در همین فاصله از رتبه 12 به رتبه دهم زبانهای «مهاجری» صعود کرده است.

70 زبان محاوره ای در میان بومیان
این گزارش شامل اطلاعات نزدیک به 70 زبان رایج در میان بومیان کانادا است که در میان آنها زبان کری Cree عمده ترین زبان محاوره بین ساکنین اولیه کانادا بوده است. در سال 2016 از جمعیت حدود 1.5 میلیون نفری بومیان کانادا، 230 هزار نفر در خانه به 10 زبان عمده بومیان صحبت می کردند.

رشد دو زبانی (رسمی) به بالاترین میزان
جمعیت کانادایی هایی که به زبانهای انگلیسی و فرانسه صحبت می کنند در سال 2016 به 18 درصد جمعیت رسید که بیشترین میزان در تاریخ 150 ساله فدراسیون کانادا است که دوزبانگی جزء جدانشدنی هویت آن محسوب میشود. این رشد در حالی که در سراسر کانادا اتفاق افتاده، در استان کبک بیشترین میزان را داشته است.

رشد انگلیسی و کاهش فرانسه در خانه ها
در حالی که در سال 2016 از هر 4 کانادایی 3 نفر (74.7 درصد) در خانه به طور مداوم انگلیسی صحبت میکردند، 86 درصد جمعیت گفته اند قادر به محاوره با زبان انگلیسی هستند که اندکی نسبت به سال 2011 افزایش نشان می دهد.

در مقابل در همین فاصله استفاده از زبان فرانسه چه در سطح کانادا و چه در کبک با کاهش مواجه بوده است. جمعیت فرانسه زبان (مادری) از 22 درصد در سال 2011 به 21.3 درصد در سال 2016 رسیده.

در کبک نیز این میزان از حدود 80 درصد در سال 2011 به 78.5 درصد در سال 2016 کاهش یافته است.

تغییرات کاربرد زبانهای "مهاجری" در خانه در ۵ سال گذشته (۲۰۱۱-۲۰۱۶)

تغییرات کاربرد زبانهای “مهاجری” در خانه در ۵ سال گذشته ۲۰۱۱-۲۰۱۶

رشد زبان عربی در استانهای شرقی
در سه استان شرقی کانادا به علت جمعیت جدید مهاجران، زبان عربی بیشترین رشد را نسبت به سایر زبانهای مهاجری داشته است.

رشد زبان فیلیپینی در سه ناحیه قطبی کانادا
در فاصله 5 ساله بین 2011 تا 2016، کسانی که در یوکان فیلیپینی صحبت می کردند بیش از 2 برابر شده (105.4 درصد). این میزان در نورث وست تریتوری (NWT) حدود 60 درصد و نونووت 55 درصد بوده است.

زبان فیلیپینی در همین فاصله در استانهای میانی (Prairie) ساسکاچوان، آلبرتا و مانیتوبا نیز بیشترین رشد را داشته است. در ساسکاچوان میزان رشد 123 درصد بوده است

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست