کاتلين وين: نمي توانيم وجود نژادپرستي در انتاريو را کتمان کنيم

گزارش اولين کنفرانس ضد نژادپرستي به ابتکار دولت انتاريو

جمعه اول دسامبر کنفرانس ضد نژادپرستي به ابتکار «مديريت ضد نژادپرستي» Anti-Racism Directorate دولت انتاريو برگزار شد.

مايکل کوتو Michael Coteau که علاوه بر مسئوليت وزارت خدمات کودکان و جوانان وزير مسئول مبارزه با نژادپرستي است همراه با بيش از 300 نفر از سياستگذاران، کارشناسان اين رشته و فعالان کاميونيتي ها و برخي از مسئولين دولتي در اين کنفرانس يک روزه شرکت داشتند.

خانم کاتلين وين نخست وزیر انتاریو در مصاحبه نوروزي سال گذشته با سلام تورنتو انگيزه دولت براي ايجاد مديريتي جهت مبارزه با نژادپرستي را اينگونه توصيف کرده بود: «مي بايست ذره بينی براي ديدن نژادپرستي به دست بگيريم و با آن سراسر ارگانهای دولت را از جهت سياستگذاري هاي دولتی بازبيني کنيم.»آگهی

آگهی

استيو اورسيني (Steve Orsini) دبير کابينه (Secretary of the Cabinet) دولت انتاريو در پيام خود به اين کنفرانس گفت: «بيش از 60 هزار تن کارکنان دولت در انتاريو داریم. اين به معني آن است که ما بايد الگويي براي جامعه باشيم. ما بايد هر آنچه که لازم است را براي ایجاد محيط کاري که در آن احترام به یکدیگر، گوناگوني، همه شمولي و برابري در استخدام رعايت مي شود، به کار بگيريم.»

يکي از سخنرانان تحت عنوان «ريشه هاي وضعيت کنوني» به رابطه بين نظام استعماري، برده داري و نژادپرستي سيستماتيک معاصر پرداخت. وی پروفسور افو کوپر (Afua Cooper) استاد دانشگاه دلو هازيDalhousie و پژوهشگر تاريخ سياهپوستان در کانادا بود.

یکشنبه سوم دسامبر 2017 اولین کنفرانس ضد نژادپرستی، برگزار شده از سوی دولت انتاریو ـ عکس از سلام تورنتو

یکشنبه سوم دسامبر 2017 اولین کنفرانس ضد نژادپرستی، برگزار شده از سوی دولت انتاریو ـ عکس از سلام تورنتو

او به سابقه برده داري در کانادا از قرن 17 (سالهای ۱۶۲۳ تا ۱۸۳۳) اشاره کرد و به سخنان نخست وزير وقت کانادا که در سال 1910 کانادا را سرزميني براي سفيدپوستان دانسته بود، اشاره کرد.

او که کتاب «دار زدن آنجليکو، داستان ناگفته برده داري در کانادا» Hanging of Angelique را تاليف کرده، با اشاره به رفتار مشابه مهاجرين اروپایی با سياهپوستان و بوميان، به عدم اعتراف به اين رفتار خشونت آمیز و پوزش نخواستن از آن رفتارها اعتراض کرد.

Kwame

دکتر کوامی مکنزی روانپزشک و رئیس انیستیتوی ولزلی Wellesley Institute بخش دیگری از کنفرانس را اداره می کرد که به بررسی اثرات نژاد پرستی سیستماتیک در زمینه های کودکان، بهزیستی، آموزش، درمان و عدالت اختصاص داشت. او نژاد پرستی را «سرطان جامعه» خواند.

اسکات ورتلي (Scot Wortley) استاد جرم شناسي دانشگاه تورنتو در سخنان خود به آمار و ارقام بالاي بوميان و سياهپوستان در میان زندانيها اشاره کرد و گفت در کانادا به ازاء هر يک زنداني جوان سفيدپوست، 6 زنداني سياه و 7 زنداني بومي جوان وجود دارد.

وي با اشاره به آمار 2011 در زندانهاي فدرال، نشان داد که ميزان زندانيان آسيايي تبار تقریبا نصف زندانیان سفيدپوست است (32 زندانی آسیایی تبار در مقابل 59 زنداني سفیدپوست به ازاء هر يکصد هزار نفر جمعیت) در حالي که نسبت زندانیان سياهپوست 4 برابر (246) و بوميان 6 برابر (362) سفيدپوستان زنداني است.

«اطلاعات بر مبناي نژاد در سيستم قضايي انتاريو» عنوان سخنراني آماري ورتلي بود که به مسئله زمینه های غرضمندي در سيستم قضايي و انتظامي مي پرداخت.

او به تلقي بخشي از جامعه بخصوص جوانان و اقليتهاي نژادي از وجود غرضمندي در جامعه اشاره کرد و آن را يک «مسئله مهم عدالت اجتماعي» دانست.

برخي از منابع اين تبعيض ها از نظر سخنران عبارت بودند از تصميمات پليس براي دستگيري و متهم کردن، به کار گيري زور توسط پليس، و مسئله دسترسي به خدمات بازگشت به جامعه و استخدام.

«حکایتی دیگر»

JimChanging The Narrative عنوان بخشی از کنفرانس بود که جیم رنکین Jim Rankin خبرنگار تورنتو استار یکی از اعضای پنل آن بود.

او به انتشار مقاله تورنتواستار با تیتر “Singled out” در سال ۲۰۰۲ اشاره کرد که در آن به تبعیض و متفاوت بودن عدالت برای سفیدها و سیاهان در بازداشتهای پلیس تورنتو پرداخته شده بود.

او در ادامه به شکایت پلیس تورنتو از تورنتو استار بخاطر چاپ این مقاله اشاره کرد که این روزنامه برای دفاع از مقاله خود به چندین ملیون دلار هزینه و منابع فراوان احتیاج داشت.

 

 

یکی از پنلهای کنفرانس ضد نژاد پرستی که به ابتکار دولت انتاریو روز یکشنبه گذشته برگزار شد، به بررسی نقش و قدرت رسانه ها در مواجه با تمایزات نژادی اختصاص داشت. نمونه ای از انعکاس غیرمنصفانه رسانه ای و اثر آن در مخدوش کردن مسائل و ایجاد شبهه را در شماره پنج شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷ نشریه لیبرال ریچموند هیل می توان مشاهده کرد (عکس بالا). نشریه لیبرال در صفحه اول خود از قول برخی می نویسد: «آقای مجید جوهری نماینده ریچموندهیل در پارلمان کانادا برای ایجاد رابطه با ایران لابی گری می کند.» این در حالی است که در هفته های قبل از انتشار این مطلب، حدود شانزده هزار نفر ایرانی ـ کانادایی ها با امضای پتیشنی که رسما توسط وب سایت پارلمان کانادا به جریان افتاده بود از دولت کانادا درخواست کرده بودند که برای گشایش روابط با ایران اقدام کند، و آقای جوهری در واقع این خواست اکثریت را منعکس می کرد. نحوه به کار بردن کلمات Terrorists ، و ایران در تیتر مذکور گویاست. انتقادم از وارونه نشان دادن موضوع تعامل مجدد با ایران که وعده دولت لیبرال جاستین ترودو بوده و خواست اکثریت جامعه ایرانی تباران کاناداست ـ که در گزارش روزنامه لیبرال با تیتری تحریک آمیز بگونه ای دیگر نشان داده شده است ـ را در همین صفحه ملاحظه می کنید.

یکی از پنلهای کنفرانس ضد نژاد پرستی که به ابتکار دولت انتاریو روز یکشنبه گذشته برگزار شد، به بررسی نقش و قدرت رسانه ها در مواجه با تمایزات نژادی اختصاص داشت. نمونه ای از انعکاس غیرمنصفانه رسانه ای و اثر آن در مخدوش کردن مسائل و ایجاد شبهه را در شماره پنج شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷ نشریه لیبرال ریچموند هیل می توان مشاهده کرد (عکس بالا). نشریه لیبرال در صفحه اول خود از قول برخی می نویسد: «آقای مجید جوهری نماینده ریچموندهیل در پارلمان کانادا برای ایجاد رابطه با ایران لابی گری می کند.» این در حالی است که در هفته های قبل از انتشار این مطلب، حدود شانزده هزار نفر ایرانی ـ کانادایی ها با امضای پتیشنی که رسما توسط وب سایت پارلمان کانادا به جریان افتاده بود از دولت کانادا درخواست کرده بودند که برای گشایش روابط با ایران اقدام کند، و آقای جوهری در واقع این خواست اکثریت را منعکس می کرد. نحوه به کار بردن کلمات Terrorists ، و ایران در تیتر مذکور گویاست. انتقادم از وارونه نشان دادن موضوع تعامل مجدد با ایران که وعده دولت لیبرال جاستین ترودو بوده و خواست اکثریت جامعه ایرانی تباران کاناداست ـ که در گزارش روزنامه لیبرال با تیتری تحریک آمیز بگونه ای دیگر نشان داده شده است ـ را در همین صفحه ملاحظه می کنید.

 

LETTER TO THE EDITOR: Jowhari acts on behalf of majority of community

OPINION Feb 16, 2017 Richmond Hill Liberal

Re: Don’t open doors to ‘Terrorists’, Jan. 19.

This article starts with a provocative title: DON’T OPEN DOORS TO ‘TERRORISTS’.

Then continues with: ‘Iranian-Canadians are expressing shock and concern over reports that Richmond Hill Liberal MP Majid Jowhari is lobbying for friendlier relations with Iranian regime.’

If a reader decides not to continue reading the rest of article as to what the message has already delivered, then he or she would have been left with a sense exactly opposite the message, the rest of article has somehow conveyed: Two petitions for and against our government’s plan to reengage with Iran has gathered roughly 16,000 and 600 signatures respectively.

The fact that majority of Iranian-Canadians – me and my family among them – had actually demanded the Richmond Hill MP to lobby the government to make good on his promise to reengage with Iranian government, will only be uncovered when the reader’s confusion leads him to sorts the facts among the article out.

Now the mix-up will turn to disappointment if the reader goes back to the beginning of the article and reads the title and first few lines again.

Indeed MP Jowhari has not ‘sparked controversy’ rather fulfilled a demand by majority of a community. A demand which has been restated by our Liberal government’s promise back in 2015.

Mashoud Nasseri

Richmond Hill

 

جیم رنکین که جایزه معتبر خبرنگاری
St. Clair Balfour Fellowship را امسال دریافت کرده نتیجه گیری کرد: « لازم بود یک دولت در استان و چند رئیس پلیس تغییر کنند تا اینکه این شکایت پس گرفته شود و پیام مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد نه پیام آور Shooting the messenger».

چهار جلسه سخنراني همزمان در بعدازظهر با عنوانهاي زير برگزار شد:

1ـ افزايش جرائم برخاسته از نفرت
این جرائم و خشونت ها که اخيرا در استان انتاريو افزايش نشان مي دهد موضوع بحث 4 نفر از سخنرانان بود.

2ـ قدرت رسانه ها
نقش مهمي که برخی از رسانه ها در تقويت تفکر کليشه اي و نژادپرستي سيستماتيک دارند، و برخورد غیر يکسان بعضی از گزارشگران نسبت به نژاد ها و قومیت های مختلف موضوع اين جلسه بود.

3ـ موانع سيستماتيک در مدارس
میزان شکایات جوانان بومی و جوانان نژادهای مختلف از تبعيض نژادي و نژادپرستي نهادينه نسبت به خود بیشتر است.

4ـ نژادپرستي سیستماتیک، و سیستم قضایی
چالشها و پيچيدگي هاي موجود در تمايزهاي نژادي در سيستم قضايي، موضوع اين جلسه بود.

***

Morvarid

مروارید زارع زاده مدیر روابط عمومی کنگره ایرانیان کانادا که از طرف این نهاد در این کنفرانس شرکت کرده بود از شرکت خود در جلسه «نژادپرستي سیستماتیک، و سیستم قضایی» گزارش کوتاهی تهیه کرده که بخشی از آنرا در زیر ملاحظه می کنید:

جلسه «نژادپرستي سیستماتیک، و سیستم قضایی»
Justice and Systemic Racism نقش امتیاز و قدرت در ساختار سیستم قضائی، چگونگی ایجاد قوانین، سیاستها چه کسانی را تحت تاثیر قرار میدهند و چگونگی به اجرا گذشته شدن آن را در پنل ۶ نفره متشکل از وکلا و صاحب نظران مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار داد.

آنها در سخنانشان تمایزات موجود در سیستم قضایی و قانونی را در مواجه با اقلیت های نژادی مورد توجه قرار داده و برجسته کردند.

شرکت کنندگان با اشاره به تجربیاتشان با مثال هایی از تمایزات موجود در نواحی مختلف کشور و بین زن و مرد، به جانبداری از برابری نژادی پرداختند.

آنها با اشاره به موارد و داده ها و مثالهای واقعی که افراد با نژادپرستي سیستماتیک در سطوح مختلف جامعه مواجه هستند، بر نقش رهبران دولتی تاکید کردند… به عنوان مثال گفته شد علیرغم کاهش نرخ جرائم در کانادا تعداد زنان بومی و زنان غیر سفید زندانی شده توسط سیستم قضائی بسیار زیاد شده است.

پنل متحدالنظر بودند که برای مقابله با نژادپرستي سیستماتیک و موانع سر راه مبارزه با آن، متحدا باید برای تغییر ساختار و به چالش کشیدن نژادپرستي سیستماتیک در سطح شهرها، استانها و بخشها با مشارکت تمام گروههای مرتبط اقدام مشترک کرد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در روزنامه سلام تورنتو انلاین عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید