کلیسای جامع همیلتون صدها قبر را جابه جا می کند!

اینجا و آنجا شنیده ایم که قبرها را بعد از 30 سال به تازه مردگان واگذار می کنند این گفته تا چـه حـد و در چه شرایطی صحت دارد نمی دانیم، اما می دانیم که کلیسای بزرگ همیلتون می خواهد صدها قبر را جابه جا کند تا فضای کافی برای ساخت یک مجتمع کاندومینیومی فراهم شود.

قضیـه بـه پارکینگ لات کلیسای جامع همیلتون مشهـور بـه Cathedral Place مربوط می شود.

مقامات این کلیسا نمی دانند که چگونه شد که در گذشته بر روی صدها قبر در محوطه این کلیسا، پارکینگ لات احداث شد، اما اکنون می خواهند ضمن اجرای یک پروژه ساختمانی به این موضوع توجه کنند.آگهی

این کلیسا برای ساخت یک مجموعه مسکونی ـ تجاری در مجاورت کلیسا اپلی کیشن داده و می گوید اگر مجوز ساخت را بگیرد صدها قبر قدیمی را که در زیر این پارکینگ لات قرار دارند به جای دیگری منتقل خواهد کرد.

بیل ماوز Bill Mous اسقف این کلیسا می گوید دستورالعمل های قدیمی با سهل انگاری نگاشته شده و سبب شده اند که به این اجساد با احترام لازم برخورد نشود. این اجساد به صدها تن از مومنان و راهبان و راهبه های این کلیسا در گذشته تعلق دارد.

اسقف بیل ماوز می گوید اگر مجوز ساخت داده شود، این اجساد با احترام لازم به نقطه مناسبی منتقل خواهند شد که حیثیت آنها به همانگونه که در قرن نوزده در نظر بوده، محترم شمرده شود.

تاریخچه قبرستان
این قبرستان در 1837 برای دفن معتقدان این کلیسا احداث شد. به گفته اسقف بیل ماوز حدود 763 نفر در این قبرستان دفن می شوند که بعدا به دنبال ساخت یک قبرستان خیلی بزرگ در همیلتون، برخی از این اجساد به آن قبرستان منتقل می شوند اما صدها قبر دیگر باقی می مانند. هنوز معلوم نیست در حال حاضر دقیقا چند قبر در زیر این پارکینگ لات باقی مانده اند.

قرار است شورای شهر همیلتون ماه آینده تصمیم نهایی خود را در مورد این اپلی کیشن اعلام کند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید