واکنش سریع: کانادا صندوق کمک رسانی به آوارگان روحینگیا ایجاد کرد

کانادا به روند کمک رسانی به پناهجویان روحینگیا سرعت می بخشد.

خانم مری کلاد بی بیو Marie-Claude Bibeau وزیر توسعه بین المللی کانادا روز سه شنبه 31 اکتبر خبر از تشکیل صندوق کمک به بحران میانمار داد.

Myanmar Crisis Relief Fund در دو ماه گذشته ادامه خشونت ها علیه مسلمانان میانمار باعث آوارگی 600 هزار تن از مسلمانان میانمار و پناه بردن آنها به بنگلادش شده که بیش از 70 درصد آنها زن و کودک هستند.آگهی

کانادا به سرعت برای مقابله با این بحران به حرکت افتاده و دولت کانادا از کانادایی ها و سازمانهای مردمی که بخواهند به آوارگان روحینگیا کمک برسانند حمایت خواهد کرد.

مری کلاد بی بیو روز سه شنبه اعلام کرد به ازای هر مقدار دلاری که از سوی کانادایی ها از 25 آگوست 2017 تا 28 نوامبر 2017 به بنیادهای خیریه معتبر بشود، دولت کانادا معادل همان مبلغ را به صندوق کمک به آوارگان میانمار واریز خواهد کرد.

گزارشها حاکی است که آوارگان میانمار هنوز به فوریت به مایحتاج اولیه نظیر غذا، آب، خدمات بهداشت اولیه، مراقبت های پزشکی، سرپناه، و امنیت نیاز دارند.

اکنون نه فقط آوارگان بلکه آن دسته از مردم بنگلادش که به این آوارگان پناه داده اند نیز به این کمک ها احتیاج دارند.

خانم بی بیو تاکید کرد کانادا به کمک رسانی به زنان حامله، زنان بیمار، مادران مجرد، و خانوارهای تحت سرپرستی زنان اولویت خواهد داد.

این خدمات شامل خدمات بهداشت تولید مثل، و مشاوره های روحی ـ روانی به بازماندگان خشونت های جنسی نیز خواهد بود.

در حال حاضر بنگلادش به بزرگترین اردوگاه آوارگان در جهان تبدیل شده که بیش از 900 هزار نفر از پناهجویان روحینگیا و اقلیت های دیگر از پاکسازی های قومی در میانمار گریخته و در این اردوگاهها پناه گرفته اند.

کانادایی های علاقمند می توانند کمک هایشان را به بنیادهای خیریه مورد نظر خود بدهند تا به این آوارگان رسانده شود؛ این بنیادها باید ثبت شده باشند.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید