نور عجیب در آسمان غرب کانادا همه را شگفت زده کرد

دوشنبه شب گذشته مشاهده شیئی نورانی مرموز همه را به حیرت واداشت.

این نور مرموز در سراسر آسمان غرب کانادا از بریتیش کلمبیا گرفته تا آلبرتا و کلگری دیده شده.

مردم در این مناطق در حیرت هستند که این نور از چه ناشی شده.آگهی

جیمی لی ونارد می گوید در جکوزی فضای باز در خانه دوستش در جنوب غربی کلگری مشغول استراحت بوده که کمی بعد از 11 شب مشاهده می کند ستاره ای نورانی در حال سقوط است. او به خاطر شغلش ـ a butler ـ در خارج شهر کلگری بارها ستاره های در حال فرود را مشاهده کرده ولی می گوید آنچه دوشنبه شب دیده توپ عظیمی از نور بوده که هرگز شبیه آن را ندیده بوده. او می گوید توپ نورانی همه منطقه را غرق نور کرد و سپس ناپدید شد. او این صحنه را سحرآمیز توصیف کرده.

پلیس فدرال کانادا در بریتیش کلمبیا به چندین و چند تلفن پاسخ داده که همه خبر از مشاهده نوری عجیب می دادند.

برخی از شنیدن صدایی مهیب و یا لرزه در منطقه خود خبر می دادند.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید