مقررات سختگیرانه تر برای کمپانی های تلفن همراه کانادا

به زودی کمپانی های تلفن های همراه قادر نخواهند بود برای باز کردن قفل تلفن “unlocking”  پولی از مشتریان بگیرند.

کُدهای جدید تعیین شده از سوی کمیسیون تله کامیونیکیشن و رادیو ـ تلویزیون کانادا CRTC به زودی به جریان خواهد افتاد.

این کمیسیون مقررات اصلی حاکم بر صنعت ارتباطات کانادا را تعیین و بر آن نظارت می کند.آگهی

آگهی

کُدهای جدید به دنبال شنیدن نظرات گروههای حمایت از مصرف کننده، تعیین شده است. این گروهها گفته اند بعضی از کمپانی های تلفن های همراه کُدهای موجود را، حال به صورت ناخواسته و یا آگاهانه، نقض کرده اند، و خواستار شدیدترین کُدها و  تضمین اجرای آنها شده بودند.

به گزارش کندین پرس، براساس کُدهای جدید که به زودی در کانادا به اجرا درمی آید:

ـ کمپانی های تلفن های همراه نخواهند توانست برای  Unlocked کردن تلفن های همراه، از مشتریان پول بگیرند.

ـ از اول دسامبر امسال کلیه تلفن های همراه جدید باید Unlocked   باشند.

ـ مشتریانی که از سرویس ها راضی نباشند می توانند قراردادشان را فسخ کنند مشروط بر آنکه گوشی همراهشان در شرایط نسبتا نو باشد و بیشتر از نصف سرویس ماهانه شان را استفاده نکرده باشند.

ـ در مورد پکیج های خانوادگی و مشترک  (shared plans)  ، فقط صاحب حساب اصلی می تواند اجازه تغییرات در میزان سرویس ها و  roaming  را بدهد؛ مگر آنکه به طور روشن و رسمی اجازه چنین کاری به بقیه افراد داده شده باشد.

ـ بدون توجه به اینکه چند تلفن همراه به صورت  مشترک استفاده می شود، سقف استفاده data caps  فقط برای تلفن اصلی محاسبه خواهد شد.

ـ کمپانی های ارائه دهنده سرویس های وایرـ لس نمی توانند یکطرفه شروط قرارداد را تغییر دهند.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید