Credit Score

معمای امتیاز اعتباری و گشایش آن

هفته قبل آدرس و منابع دریافت سابقه کردیت و امتیاز اعتباری از دو موسسه مهم Equifax و TransUnion را در اختیار خوانندگان محترم قرار دادم. البته موسسات دیگری هم وجود دارند اما آنان که مورد استفاده بانکها و موسسات مالی قرار می گیرند همان دو کمپانی فوق هستند.

امتیاز اعتباری چگونه محاسبه می شود؟

عواملی که در مقدار امتیاز شما موثر هستند:
1ـ پرداخت اقساط شما بر 35 درصد از 850 امتیاز شما اثر می گذارند که مهمترین عامل است. در اینجاست که، همانطور که در مطالب قبل اشاره کردم، پرداخت حداقل کردیت کارت شما نیز خود را نشان می دهد.آگهی

آگهی

در این قسمت ورشکستگی، دیرپرداخت ها و نپرداختن ها اثر خود را نشان می دهد.

2ـ مبلغ بدهی شما در هر زمان بر 30 درصد از امتیاز شما اثر می گذارد. بعضی شایع می کنند که شما باید حتما 25 درصد از مبلغ کردیت خود را به بانک بدهکار باشید تا بانک به شما احترام گذارد. این شایعه به هیچ وجه حقیقت ندارد. شما می توانید هر ماه کل مبلغ بدهی خود را پرداخت کنید.

3ـ  طول مدت داشتن کردیت کارت بر 15 درصد از امتیاز شما اثر می گذارد، بنابر این هرگز کردیت کارتهای خود را باطل نکنید و در صورت ضرورت قدیمی ترها را به هیچ وجه باطل نکنید.

4ـ  تعداد دفعات تقاضای کردیت کارتها و یا اعتبارات تازه بر 10 درصد از امتیاز اثر می گذارد. شایعات بدون پایه زیادی وجود دارد مبنی براز دست دادن امتیاز در نتیجه چک شدن کردیت شما. خواهش می کنم به این شایعات بخصوص در مورد وام مسکن توجه نفرمایید.

بعدا در این مورد توضیح مفصلی خواهم داد اما به طور خلاصه هر زمان که شما تقاضای کردیت کارت و یا Line of Credit می کنید و بانک کردیت شما را چک می کند مقدار اندکی بین 5 تا 10 امتیاز از مجموع امتیازهای شما کسر می شود. این موضوع در مورد تقاضای وام مسکن صدق نمی کند اگر تقاضای وام در چند موسسه برای ملک مشخص و مبلغ وام مشخص باشد زیرا شما می توانید برای وام مسکن خود و دریافت بهترین شرایط به چند بانک مراجعه فرمایید. از آنجا که شما چندین وام مسکن نخواسته بلکه به دنبال نرخ بهتری می باشید اگر مثلا 5 بانک مختلف در طول مثلا دو هفته کردیت شما را در رابطه با یک ملک مشخص چک کنند. تاثیری بر مقدار امتیاز شما نخواهد داشت.

5ـ  تنوع کردیت مانند تقاضای کردیت کارت، لاین آو کردیت یا وام مسکن و غیره هم 10 درصد بر کردیت شما اثر خواهد داشت.

6ـ  غیر از عوامل اصلی فوق عوامل متعدد دیگری که در آینده به طور مفصل به آنها اشاره خواهم کرد، مانند طول مدت داشتن کردیت کارت، طول مدت زندگی در یک محل، طول زمان کار کردن در یک محل، داشتن همان شماره تلفن که نشانه ثبوت و پایداری شما و از این شاخه به آن شاخه نپریدن شما هستند نیز در مقدار امتیاز کردیتی شما موثر هستند.

کسی که هر 6 ماه یا یکسال شغل خود را عوض می کند به بانک نشان می دهد که آن شخص از نظر کاری و در نتیجه درآمدی دارای ثبات قابل اعتماد نیست. این مسئله در مورد محل زندگی، شماره تلفن و … نیز صادق است.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست