معاینه سالانه چشم کودکان را فراموش نکنید

بینایی از مهمترین توانایی های موجودات زنده است. دانش آموزان هشتاد درصد از یادگیری های سر کلاس را به وسیله قوه بینایی انجام می دهند.

با مشکلات دید کودکان از همان نوباوگی باید مقابله کرد.

انجمن چشم پزشکان انتاریو توصیه می کند هر کودک اول بار در 6 ماهگی، سپس در 2 سالگی، و بعد هر یکسال یک بار مورد معاینه چشم پزشک قرار بگیرد تا اگر اشکالی در دید او وجود دارد سریعا شناسایی و تحت معالجه قرار گیرد.آگهی

دولت انتاریو نیز این هفته به مناسبت شروع مدارس به همه اولیا یادآور شده که آزمایش سالانه چشم کودکان دانش آموزشان را فراموش نکنند. بعضی از ناهنجاری های بینایی نظیر تنبلی چشم را در همان سالهای کودکی می توان معالجه کرد.

نشانه های ناهنجاری در بینایی کودکان
اگر ناهنجاریهای زیر را در نحوه دید کودکان مشاهده کردید به چشم پزشک مراجعه کنید.

ـ اگر کودک مستقـیم بـه چشـم شما نگاه نمی کند eye contact .

ـ یکـی از چشـم هایـش را مـی بندد و یا می پوشاند.

ـ هنگام نگاه به دور یا نزدیک، چشمانش را لوچ کرده یا اخم می کند.

ـ بیش از حد چشمانش را می مالد یا لمس می کند.

ـ بیش از حد مژه می زند.

ـ به نور حساسیت نشان می دهد.

ـ هنگام نگاه کردن به اشیا سرش را خم یا کج می کند.

ـ بیشتـر از نـرمال به اطراف و در و دیوار می خورد.

ـ آمار نشان می دهد که یکی از هر 4 کودک در سنین مدرسه، دچار ناهنجاریهای بینایی است که بر آموزش او تاثیر می گذارد.

فقط 22 درصد از کودکان زیر 6 سال برای آزمایش چشم، نزد چشم پزشک برده شده اند.

در انتاریو هزینه آزمایش سالانه معاینه چشم برای همه افراد زیر 20 سال از سوی «اوهیپ» تامین می شود.

یادآور می شود که از اول ژانویه 2018 کلیه داروها برای افراد زیر 24 سال در انتاریو رایگان خواهد بود.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید