شرط دو سال ماندن در کنار همسر برای حفظ اقامت دائم حذف شد!

کسانی که به ازدواج یک شهروند کانادایی درآمده و به کانادا مهاجرت کرده اند از این پس برای حفظ کارت اقامت دائم نیاز ندارند لزوما دو سال کنار همسرشان بمانند.

دولت کانادا نمی خواهد هیچ همسر یا پارتنری که برای آمدن به کانادا توسط همسر یا پارتنرش اسپانسر شده به خاطر ترس از دست دادن اقامت دائم، آزار و سوءرفتار را تحمل کند، و به همین خاطر شرط دو سال ماندن در کنار همسر یا پارتنر را حذف  می کند.

دولت کانادا 28 اپریل این خبر را اعلام کرد و گفت به منظور انجام قولهایی که در جهت به هم پیوستن خانواده ها و برای حمایت از برابری جنسیتی داده، این شرط را برمی دارد.آگهی

کلیه همسران و پارتنرهایی که تاکنون می باید دو سال در کنار همسرشان می ماندند تا بتوانند اقامت دائم خود را حفظ کنند، از این شرط معاف شدند. طبیعی است که برای همسران و پارتنرهای جدید نیز چنین شرطی وجود نخواهد داشت.

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی گفت حذف اقامت دائمِ مشروط، در حمایت از برابری جنسیتی و برای مبارزه با خشونت های جنسیتی صورت می گیرد؛ چرا که این نگرانی وجود داشته که همسرانی که توسط همسر یا پارتنرشان اسپانسر شده اند برای ادامه اقامت در کانادا مجبور شوند شرایط آزار و روابط زورگویانه را تحمل کنند.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید