سی و پنج درصد جوانان 20 تا 34 ساله در کانادا با پدر ـ مادرشان زندگی می کنند!

سازمان آمار کانادا Statistics Canada روز چهارشنبه دوم آگوست، یک سری از نتایج سرشماری عمومی سال 2016 کانادا را منتشر کرد.

سلام تورنتو در این شماره بخشی از این اطلاعات آماری جدید را برای اطلاع خوانندگان عزیز درج می کند.

بخشی از اطلاعات منتشر شده درباره جوانان 20 تا 34 ساله در کاناداست؛ اینکه چند درصد از آنها همچنان نزد پدر و مادر زندگی می کنند، چند درصدشـان بـا همسـر زنـدگی می کنند، و چنـد درصدشـان تنهـا زندگی می کنند.آگهی

جدول شماره 1: نحوه زندگی جوانان 20 تا 34 ساله بین سالهای 2001 تا 2016 (اینکه چند درصدشان نزد پدر و مادر، چند درصد با همسر، و چند درصد تنها یا با هم اتاقی زندگی می کنند)  جدول زیر نشان می دهد درصد جوانان 20 تا 34 ساله که با پدر و مادر زندگی می کنند از 30.6 درصد در سال 2001 به 34.7 درصد در سال 2016 افزایش یافته.  از سوی دیگر میزان جوانان 20 تا 34 ساله که با همسر یا پارتنر یا با فرزندشان زندگی می کنند از 49.1 درصد در سال 2001 به 41.9 درصد در سال 2016 کاهش پیدا کرده.  همچنین درصد جوانان 20 تا 34 ساله که تنها یا با هم اتاقی زندگی می کنند از 20.3 درصد در سال 2001 به 23.4 درصد در سال 2016 افزایش یافته.

جدول شماره 1: نحوه زندگی جوانان 20 تا 34 ساله بین سالهای 2001 تا 2016 (اینکه چند درصدشان نزد پدر و مادر، چند درصد با همسر، و چند درصد تنها یا با هم اتاقی زندگی می کنند)
جدول زیر نشان می دهد درصد جوانان 20 تا 34 ساله که با پدر و مادر زندگی می کنند از 30.6 درصد در سال 2001 به 34.7 درصد در سال 2016 افزایش یافته.
از سوی دیگر میزان جوانان 20 تا 34 ساله که با همسر یا پارتنر یا با فرزندشان زندگی می کنند از 49.1 درصد در سال 2001 به 41.9 درصد در سال 2016 کاهش پیدا کرده.
همچنین درصد جوانان 20 تا 34 ساله که تنها یا با هم اتاقی زندگی می کنند از 20.3 درصد در سال 2001 به 23.4 درصد در سال 2016 افزایش یافته.

جدول شماره 2 :  درصد جوانان 20 تا 34 ساله ای که در سال 2016 در نزد پدر و مادرشان زندگی می کرده اند در شهرهای مختلف کانادا  این جدول نشان می دهد که در سال 2016، در کل کانادا 34.7 درصد از جوانان  20 تا 34 ساله نزد پدر و مادر زندگی می کرده اند.  بیشترین درصد (47.4 درصد) به جوانان 20 تا 34 ساله در شهر تورنتو تعلق دارد.

جدول شماره 2 : درصد جوانان 20 تا 34 ساله ای که در سال 2016 در نزد پدر و مادرشان زندگی می کرده اند در شهرهای مختلف کانادا
این جدول نشان می دهد که در سال 2016، در کل کانادا 34.7 درصد از جوانان 20 تا 34 ساله نزد پدر و مادر زندگی می کرده اند.
بیشترین درصد (47.4 درصد) به جوانان 20 تا 34 ساله در شهر تورنتو تعلق دارد.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید