سخنان مجید جوهری در پارلمان در رابطه با بهداشت روان در کانادا

مجید جوهری نماینده ریچموندهیل در پارلمان کانادا و رئیس گروه پارلمانی لیبرالها برای بهداشت و روان، روز سه شنبه 9 می در صحن مجلس کانادا گفت دولت لیبرال کانادا در بودجه 2017 مبلغ 5 میلیارد دلار برای برنامه های مبتکرانه در حمایت از بهداشت روان تخصیص داده.
وی که به مناسبت هفته بهداشت روان صحبت می کرد گفت توجه به مسائل بهداشت روان محدود به یک هفته نیست و نیازمند کار تمام وقـت در همه سطوح دولتی و همه افراد حرفه ای و کامیونیتی هاست.
وی گفت از هر پنج کانادایی یک نفر به نحوی با مسائل مرتبط با بیماریهای ذهن و روان دست و پنجه نرم می کند که از همه گروهها، از نوجوانان و سالمندان گرفته تا بومیان و یا افرادی از ندامتگاهها تا بازماندگان نظامی، در میان آنها دیده می شوند.
وی در پایان گفـت دولـت فدرال کوشش می کند تفاوت مثبتی ایجاد کند و در این میان توجه ویژه ای به نوجوانان دارد و اعتبارات تخصیص یافته به بیش از 500 هزار جوان کانادایی کمک خواهد کرد.
وی خواستار کمک همه اعضای مجلس کانادا در این زمینه شد.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست