زنان شاهنامه: نقش همسر فردوسی در پدید آمدن شاهنامه

34ـ همسر مهربان فردوسی
(در داستان بیژن و منیژه: آغاز داستان)

فردوسی طوسی در داستان بیژن و منیژه درباره همسر مهربانش چنین بیان می فرماید:

شبی چون شبه روی شسته به قیر
نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر
دگرگونه آرایشی کرد ماه
بسیج گذر کرد بر پیشگاه
سپاه شب تیره بر دشت و راغ
یکی فرش گسترده چون پر زاغ
نمودم زهر سو به چشم اهرمن
چو مار سیه باز کرده دهن
زمین زیر آن چادر قیرگون
تو گفتی شدستی به خواب اندرون
نه آوای مرغ و نه هرّای دد
زمانه زبان بسته از نیک و بد
بدان تنگی اندر بجستم ز جای
یکی مهربان بودم اندر سرای
خروشیدم و خواستم زو چراغ
درآمد بت مهربانم به باغ
مرا گفت شمعت چو باید همی
شب تیره خوابت نیاید همی
بدو گفتم ای بت نیم مرد خواب
بیاور یکی شمع چون آفتاب
بنه پیشم و بزم را ساز کن
به چنگ آر چنگ و می آغاز کن
برفت آن بت مهربانم ز باغ
بیاورد رخشنده شمع و چراغ
می آورد و نار و ترنج و بهی
زدوده یکی جام شاهنشهی
دلم بر همه کام پیروز کرد
شب تیره همچون گه روز کرد
مرا مهربان یار بشنو چه گفت
از آن پس که گشتیم با جام جفت
بپیمای می تا یکی داستان
ز دفتر برت خوانم از باستان
که چون گوشت از گفت من یافت برخ
شگفت اندر او مانی از کار چرخ
بدان سرو بن گفتم ای ماهروی
مرا امشب این داستان بازگوی
مرا گفت کز من سخن بشنوی
به شعر آری از دفتر پهلوی
بگفتم بیار ای بت خوبچهر
بخوان داستان و بیفزای مهر
ز تو طبع من گردد آراسته
ایا مهربان یار پیراسته
بگویم به شعر و پذیرم سپاس
ایا مهربان یار نیکی شناس
بخواند آن بت مهربان داستان
ز دفتر نوشته گه باستان
بگفتار شعرم کنون گوش دار
خرد یاد دار و بدل هوش دارآگهی

این بانو که همسر شاعر نامدار ایران است زنی مهربان، خوشخو، حرف شنو و شوهردوست می باشد. شاعر سترگ فردوسی طوسی او را به نامهای بت مهربان، سروین، ماهروی، بت خوب چهر، یار مهربان، و نیکی شناس یاد کرده است.

و این خود نشانه همسری نیک خوی است که خواندن نامه پهلوی را می دانست و آرامش فردوسی در سرودن این اشعار نغز و پرمعنی به واسطه داشتن چنین همسر لایق و فداکاری بوده است.

ادامه داستان  زنان شاهنامه  هفته آینده

درباره نویسنده: 
جمال الدین حائری در سال 1293 در ساری متولد شد. او شاهنامه خوانی را در 5 سالگی نزد برادر بزرگترش آغاز کرد. او این کتاب را در سال 1370 نوشت اما کتاب در تابستان 1383 برای اولین بار به چاپ رسید. جمال الدین حائری چند سال پیش درگذشت. پسر ایشان محمدرضا حائری در مقدمه کتاب در باره پدرش می نویسد: «هنوز در 90 سالگی چون به داستان سهراب می رسند و آن را به آخر می رسانند سخت می گریند و اگر سرحال باشند با 4 حالت و مایـه موسیقـی اشعـار شاهنامه را به آواز می خوانند.»

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید