دفاع محکم ژان کرتیین از منشور حقوق و آزادیها

ژان کرتیین نخست وزیر پیشین کانادا گفت در هر شرایطی منشور حقوق و آزادیهای کانادا باید حاکم باشد.

کرتیین که روز چهارشنبه در مونتریال با خبرنگاران صحبت می کرد گفت منشور بیشترین آزادیها را به هر شهروند می دهد.

خبرنگاران از او پرسیدند که درباره قانون جدیدی که در استان کبک تصویب شده که پوشاندن صورت هنگام استفاده از خدمات دولتی را ممنوع می کند چه می اندیشد، و او گفت در هر شرایطی منشور حقوق و آزادیها باید حاکم باشد.آگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست