دستگیری 5 نوجوان به اتهام سرقت مسلحانه

در شهر «بله ویل» انتاریو پنج نوجوان متهم به سرقت مسلحانه شدند.

پلیس انتاریو می گوید این نوجوانان جمعه شب گذشته با اسلحه وارد خانه ای شده و پول، لباس و لوازم الکترونیک ساکنان را دزدیده اند.

کمی بعد پلیس در 65 کیلومتری محل سرقت به اتومبیلـی مشکـوک می شود، آن را متوقف می کند و پنج نوجوان را دستگیر می کند. سه پسر 19 ساله، یک دختر 19 ساله و پسر 17 ساله اکنون متهم به سرقت مسلحانه، استفاده از اسلحه هنگام تبهکاری، و در اختیار داشتن لوازم دزدی و ماری جوانا هستند و باید به دادگاه پاسخ دهند.آگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست