در حاشیه مراسم میدان مل لستمن

ديروز به يك مهمانى رفتم كه بيشتر مدعوين را نمى شناختم. خيال داشتم يكساعتى باشم و بروم. اولين چيزى كه توجهم را جلب كرد حضور پسر كوچكى بود كه عكسش را در گردهمايى پنجشنبه ٨ جون ميدان مل لستمن در حالى كه در كالسكه اش نشسته بود و پوستر ايران متحد را در دست داشت ديدم.

گروهى با هم راجع به گردهمايى ميدان مل لستمن و آمدن سياستمداران به آن گردهمايى حرف مى زدند. يكى از خانمها گفت منهم آنجا بودم و دوست ديگرى گفت تا ساعت 9:30 آن شب كار مى كردم وگرنه مى آمدم.

اكثر آنها را نمى شناختم. در اجتماعات مختلف مربوط به جامعه ايرانى آنها را نديده بودم. هيچكدام با تعاريف رايج امروزه، فعال سياسى نبودند ولى همه در برنامه يادبود كشته شدگان حمله تروريستى به تهران شركت كرده بودند.آگهی

آگهی

در روز انتخابات كنگره ايرانيان در ٢٨ ماه مى امسال به هيات مديره كنگره ايرانيان تبريك گفتم. گر چه ده سال و اندى از بدو تشكيل كنگره ايرانيان مى گذرد و من دو دوره 4.5 سال عضو هيات مديره كنگره بودم بايد اذعان كنم كه هيچ هيات مديره اى در سالهاى گذشته توان و يا خواست چنين سخت كوشى براى طرح خواستهاى جامعه ما با سياستمداران كانادايى در تمام سطوح شهرى، استانى و كشورى را نداشته است.

 همه در برنامه يادبود كشته شدگان حمله تروريستى به تهران شركت كرده بودند.

همه در برنامه يادبود كشته شدگان حمله تروريستى به تهران شركت كرده بودند.

مراسم يادبود كشته شدگان حمله تروريستى تهران در ٨ جون در ميدان مل لستمن كه جمعيتى بيش از ٦٠٠ نفر را در يك فراخوان يكروزه دوره هم جمع كرد و برگزارى مراسم مشابهى در ونكوور و مونتريال كه با استقبال صدها نفر در اين دو شهر روبرو شد تصديق اين مدعاست. حركتى مردمى و بيسابقه. داوطلبانى كه در اين مدت كوتاه موفق شدند با برنامه ريزى دقيق تعداد بسیاری از كسانى را كه سوگوار اين فاجعه بودند دور هم جمع كنند تا حضورشان در كنار هم شايد از شدت غمشان بكاهد.

آنشب پسر ١٢-١٠ ساله اى را ديدم كه سرود «اي ايران اى مرز پرگهر» را از ابتدا تا پايان خواند. افراد مسنى را ديدم كه با عصا پا كشان و يا با صندلى چرخدار به آنجا امده بودند.

ساعت ١٠ شب بود و پايان برنامه كه خبر رسيد جان توری John Tory شهردار تورنتو در راه است و مستقيما از فرودگاه می آید تا در جمع ما شركت كند. آمد، تسليت گفت و چراغ سمبوليك تورنتو را جمعه شب به رسم همدردى با جامعه ما زودتر خاموش كرد.
مجيد جوهرى و على احساسى نمايندگان پارلمان كانادا خودشان را از اتاوا به اين مراسم رساندند.

در اين مراسم همچنين دکتر رضا مريدى وزير تحقيقات انتاريو، جان فيليون نماينده شوراى شهر، ديويد بارو شهردار ريچموندهيل و چند تن ديگر از مقامات سياسى شركت داشتند.

جامعه ما مى رود كه جاى خود را در كنار بقيه جوامع مطرح در كانادا باز كند. مى كوشد تا تمام موانعى را كه بر سر راه شهروندان ما وجود دارد از سر راه بر دارد.

جاى بسيارى از افرادى كه در هيات مديره هاى سابق كنگره ايرانيان بودند، بنيانگذاران كنگره ايرانيان و كسانى كه به كرات بلندگوى انتقاد از اعضای هيات مديره فعلى كنگره ايرانيان را در دست دارند در آن شب خالى بود.
شعله خلیلی *

* شعله خلیلی برای دو دوره عضو هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا بود.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید