خبرسازترین چهره اقتصادی کانادا در سال 2017

بیل مونرو وزیر دارایی کانادا در یکسال اخیر بیشتر مورد انتقاد و حمله قرار داشته تا تعریف و تمجید.

با این حال خبرنگاران کندین پرس در سطح کانادا، مونرو را به عنوان خبرسازترین چهره اقتصادی کانادا انتخاب کردند.

مسائلی چون تضاد منافع (او از خانواده ثروتمندی است) و برنامه اصلاحات مالیاتی او که صدای خیلی ها را درآورد، موجب شد که مونرو سال سختی را داشته باشد. به رغم این احوال، خبرنگاران اقتصادی کانادا او را از میان 9 کاندیدا به عنوان خبرسازترین چهره اقتصادی کانادا در سال 2017 برگزیدند. کریستیا فریلند وزیر خارجه و الین بله مار مدیر عامل بمباردیه از جمله رقبای مونرو در این لیست بودند.آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید