تظاهرات در مقابل کنسولگری آمریکا در تورنتو

در آمریکا از همان فردای صدور ممنوعیت شهروندان 7 کشور عمدتا مسلمان گروههایی در اعتراض به آن در بسیاری از فرودگاهها دست به تظاهرات زدند. در کانادا و در تورنتو و چندین جای دیگر نیز مردم روز دوشنبه به همین مناسبت به خیابانها آمدند.

در تورنتو صدها نفر در سرمای شدید ساعتها در مقابل کنسولگری آمریکا که تعطیل شده بود، گرد آمدند. معترضین در تظاهرات صلح آمیز در حالی که با پلاکارد همدردی خود را با قربانیان کشتار جمعی روز یکشنبه در مسجدی در شهر کبک نشان می دادند، فاصله کوتاه بین میدان شهرداری تورنتو تا کنسولگری آمریکا را طی کردند.

«آزادی برای پناهجویان، عدالت برای مهاجران» یکی از شعارهای تظاهرکنندگان بود.آگهی

آگهی

دیو مثلین Dave Meslin یکی از سازماندهندگان تظاهرات که آن را از طریق فیس بوک در رسانه های جمعی اعلام کرده بود، گفت: «این نشاندهنده مفهوم کاناداست. وقتی یک گروه مورد حمله واقع می شود، ما همگی برای دفاع از آنها اقدام می کنیم.» در صفحه فیس بوک این تظاهرات 3800 نفر اعلام کرده بودند که در آن شرکت خواهند کرد.

علی بانگی یکی از اعضای هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا که در این مراسم شرکت کرده بود، مشاهدات خود را چنین برایمان نقل کرد:
«جمعیت بزرگی در خیابان اًونیو مقابل کنسولگری آمریکا گرد آمده بودند. من چندین دوست ایرانی خودم را در میان جمعیت دیدم. عمده مردم اهالی معمولی تورنتو بودند. اکثریت آنها از آن 7 کشور مورد تبعیض نبودند. روز سردی بود ولی در میان مردم احساس گرمی می کردیم. گروهی از تظاهرکنندگان زمانی که فکر می کنند وقت نماز ظهر بود شروع به نماز خواندن کردند. در این فاصله باقی تظاهرکنندگان سکوت کردند تا نماز آنها تمام شود. شعارها عمدتا درباره عشق، محبت، دمکراسی و حقوق بشر بود. بعضـی از شعارهـا هـم علیـه ترامـپ و فرمان اخیرش بود.»

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست