بودجه جدید برای بهسازی در بیمارستان مکنزی هلث

بیمارستان مکنزی هلث در ریچموندهیل و 3 بیمارستان دیگر منطقه یورک برای بهسازی های کلیدی اعتبار گرفتند.

بودجه تخصیص داده شده برای تعمیرات و اصلاحات که تا قبل از پایان سال جاری انجام می شود به قرار زیر است:

 Mackenzie Health $ 757,128آگهی

Markham Stouffville Hospital $ 64,086

Southlake Regional Health Centre $ 75,068

Stevenson Memorial Hospital $ 134,560

دکتر رضا مریدی نماینده ریچموندهیل

دکتر رضا مریدی نماینده ریچموندهیل

دکتر رضا مریدی نماینده ریچموندهیل در مجلس قانونگذاری انتاریو و وزیر پژوهشها و نوآوری ها در همین رابطه گفت: «این بودجه ویژه نوسازی منافع مهمی برای بیمارانی که از بیمارستان مکنزی هلث در ریچموندهیل استفاده می کنند و خانواده هایشان دارد. این بودجه کمک می کند تا بیماران خدمات با کیفیت بالا را در محیطی ایمن و سلامت دریافت کنند.»

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید