برای پوشش در مقابل سیل باید بیمه مکّمل داشت!

کارشناسان صنعت بیمه می گویند خیلی از خانه ها در کانادا در مقابل سیل بیمه نیستند. به دنبال باران های شدید در کبک و انتاریو در چند روز اخیر مالکان خانه های آسیب دیده ممکن است مجبور شوند حداقل بخشی از خسارتها را از جیب بپردازند.

به گفته کریگ استوارت Craig Stewart قائم مقام بورد بیمه کانادا در امور دولتی، تنها حدود ده تا پانزده درصد کانادایی ها دارای بیمه هایی هستند که آنها را در مقابل سیل حفاظت می کند. به این بیمه ها Overland Flood Insurance می گویند. به گفته کریگ استوارت علت آن است که این نوع بیمه تنها از اواخر 2015 به صاحبان خانه ارائه می شود. شهر تورنتو و استان آلبرتا در سال 2013 با سیل های جدی مواجه شدند و بعد از آن بود که کار برای افزودن این بیمه به بیمه های معمولی آغاز شد.

به گفته آقای استوارت بیشتر صاحب خانه هایی کـه بـه خاطـر سیـل خسـارت دیده انـد فقـط می توانند روی کمک دولت حساب کنند که آن هم معمولا کمتر از رقمی خواهد بود که در صورت داشتن بیمه سیل از سوی کمپانی های بیمه پرداخت می شود.آگهی

آگهی

خبرگزاری کندین پرس به نقل از جیسون تیستلاویت پروفسور دانشکده محیط زیست دانشگاه واترلو می گوید بیشتر کانادایی ها نمی دانند برای پوشش در مقابل سیل باید بیمه مخصوص را به بیمه معمولی اضافه کنند (این بیمه مکمل را بخرند.)

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید