با آثار هنری تان در جشن یکصد و پنجاه سالگی کانادا شرکت کنید

ریچموندهیل برای بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال تولد کانادا مسابقه ای ترتیب داده که همه ساکنان می توانند در آن شرکت کنند.

مسابقه از این قرار است که هر کدام از ساکنان می توانند تا 5 قطعه کار هنری خود را از عکاسی گرفته تا هنرهای دیجیتالی، کولاژ یا نقاشی، در مسابقه شرکت دهند. از میان همه این آثار، 20 قطعه انتخاب خواهند شد تا به صورت بنرهای خیابانی در ریچموندهیل به نمایش گذاشته شوند.

موضوع این مسابقه «گذشته، حال و آینده» است.آگهی

آگهی

آثارتان می باید از زوایای مختلف گذشته، حال و آینده کانادا در ارتباط با تاریخچه و توان کنونی ریچموندهیل را به نمایش بگذارد. برای ارسال آثار تا جمعه 14 فوریه فرصت دارید.

اطلاعات بیشتر:
richmondhill.ca/canada

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست