انتاریو مشتری درجه یکِ آمریکا

دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 20 ژانویه سر کار آمد. اکنون 70 روز از شروع کار وی گذشته. برای اقتصاد کانادا این هفتاد روز به خیر گذشت ولی بی اطمینانی و ابهام نسبت به اتفاقات در آمریکا سر جایش محفوظ است.

خانم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو این هفته در تورنتو در ملاقات با رهبران صنعت اتومبیل گفت رهبران سیاسی آمریکا در این هفتاد روز نشان داده اند که درک خوبی نسبت به اهمیت تجارت بین آمریکا و کانادا دارند، درکی بیشتر از آنچه انتظار می رفت!

برد دوگود وزیر توسعه اقتصادی انتاریو در این کنفرانس گفت از اطلاعات بالای رهبران آمریکا درباره تجارت با کانادا شگفت زده شده!آگهی

درجه یک
کانادا، و بخصوص استان انتاریو، در زمینه های متعددی اولین و بزرگترین مشتری آمریکا هستند.

برد دوگود می گوید 9 میلیون شغل در آمریکا متکی به رفت و آمد روان از مرز کانادا با آمریکا است.

در پنج سال گذشته انتاریو بیشتر از هر استان یا ایالت دیگر آمریکای شمالی اتومبیل تولید کرده، حدود 15 درصد از کل اتومبیل های تولیدی در آمریکای شمالی، در انتاریو تولید شده.

در انتاریو معیشت بیش از 100 هزار نفر متکی به صنعت اتومبیل و صنایع مرتبط با آن است.

با وجود این، انتظار می رود عدم اطمینان نسبت به آینده روابط اقتصادی دو کشور حـداقل بـرای یکـی ـ دو سـال دیگر ادامه یابد.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید