افزایش درصد کانادایی هایی که دیدگاه مثبتی نسبت به مذهب هندو دارند

در حالی که در سپتامبر 2013 چهل و دو درصد از کانادایی ها نظر مثبتی Favorable View نسبت به مذهب هندو داشتند، امسال این میزان به 49 درصد افزایش یافته.

این نظرسنجی توسط موسسه Angus Reid Institute در فوریه امسال انجام شده.

نظر مردم نسبت به ازدواج فرزندشان با یک هندو
وقتـی از کانادایـی هـا پرسیـده می شـود آیا می پذیرید یکی از فرزندانتان بخواهد با یک هندو ازدواج کند، 54 درصد کانادایی ها پاسخ داده اند که می پذیرند؛ در حالی که در نظرسنجی سال 2013 فقط 37 درصد کانادایی ها چنین گزینه ای را می پذیرفتند.آگهی

آگهی

اگرچه درصد کلی کانادایی هایی که نسبت به هندوئیزم نظر پذیرنده داشته اند 49 درصد اعلام شـده ولـی وقتـی بـه جوانـان 18 تا 34 ساله می رسیم (Millennials) این رقم به 54 درصد و در میان لیبرالها این رقم به 57 درصد می رسد.

هندوئیزم قدیمی ترین مذهب جهان و از نظر تعداد، با حدود یک میلیارد پیرو، در جهان در رتبه سوم است.

منبع: Universal Society of Hinduism

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست