Excluded Family Members

اسپانسر کردن همسر یا فرزند؛ چگونه از یک اشتباه فاحش پیشگیری کنیم؟

قوانین و مقررات مهاجرت بسیار پیچیده هستند و بدون راهنمایی صحیح و مشاوره درست، ممکن است خود را در وضعیت دشواری ببینید، با نتایجی خیلی غم انگیز که اصلا انتظارش را نداشته اید. بهترین مثال در این مورد آن دسته از اعضای خانواده هستند که قابل پذیرش توسط کانادا نیستند (Excluded Family Members) زیرا در زمانی که لازم بوده، به وجود آنها اشاره نشده، در نتیجه نمی توان اسپانسر آنها شد تا به بقیه اعضای خانواده شان در کانادا بیپوندند.

تعهد به اعلام وجود اعضای خانواده
هنگامی که برای مهاجرت به کانادا تقاضا می دهید، و پیش از آنکه اقامت دائمتان را دریافت کنید، باید مشخصات تمام اعضای خانواده تان را اعلان کنید؛ چه قرار باشد با شما باشند یا بعدا به شما بپیوندند، و چه چنین قرار نباشد. همه اعضای خانواده باید مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند، مگر آنکه افسر مهاجرت نظرش چیز دیگری باشد. و این بررسی شامل بررسی پزشکی و بررسی پیشینه آنها از نظر قضایی و امنیتی نیز می شود.

هدف این ماده قانونی این است که افراد را به صادق بودن تشویق کند و متقاضیان را از زیر پا گذاشتن قوانین مهاجرتی باز دارد.آگهی

آگهی

اگر در اپلی کیشن خود وجود همه اعضای خانواده را اعلام نکنید طبق ماده (a)44)(aاز قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگی Immigration and Refugee Protection Act -IRPA شما را می توان به خاطر ارائه هویت غلط، گزارش کرد. علاوه بر این، آن عضو یا اعضای خانواده که وجودشان اعلام نشود، و در نتیجه مورد بررسی قرار نگیرند، جزو اعضای خانواده محسوب نخواهند شد و شما بعدا نمی توانید برای آمدنشان به کانادا اسپانسر آنها شوید.

طبق مادهd117 (9) 1از قانون IRPA ، اعضای حذف شده از خانواده، قابل پذیرش توسط کانادا نخواهند بود و برای همیشه اسپانسر کردن این دسته از اعضای خانواده که هنگام مهاجرت شما به کانادا وجودشان اعلام نشده و مورد بررسی قرار نگرفته اند، ممنوع خواهد بود.

نمونه هایی از «عضو مستثنی شده از خانواده»
وضعیت ها و شرایط گوناگونی وجود دارند که طی آن ممکن است یک عضو خانواده به عنوان عضو خانواده محسوب نشود. در اینجا به چند سناریو اشاره می کنیم:
* آقایی برای مهاجرت به کانادا اپلای می کند. بعد از آنکه با مهاجرت او موافقت می شود، و در آستانه آمدن به کانادا برای اقامت و زندگی، وی با نامزدش ازدواج می کند. این فرد، وجود نامزدش را قبلا اعلام نکرده و تصـور می کنـد وقتـی در کانادا مستقر شد می تواند اسپانسر او شود و او را به کانادا بیاورد. اما همسر او «عضو مستثنی شده از خانواده» محسوب خواهد شد. زیرا قبل از آنکه وی (شوهر) مقیم دائم کانادا شود، مورد شناسایی و بررسی قرار نگرفته است.

* خانمی به کانادا مهاجرت می کند اما تحت فشار خانواده از اعلام فرزندی که در گذشته در خارج از چارچوب ازدواج به دنیا آورده، خودداری می کند. از آنجا که وجود این فرزند اعلام نشده و مورد بررسی و شناسایی قرار نگرفته، این خانم نمی تواند بعدا اسپانسر او شود و این فرزند «عضو مستثنی از خانواده» محسوب خواهد شد.

* آقایی به کانادا مهاجرت کرده اما نمی داند پارتنر قبلی اش فرزندی به دنیا آورده که از اوست. از آنجا که وجود فرزند اعلام نشده و مورد شناسایی و بررسی قرار نگرفته، این آقا بعدا نمی تواند اسپانسر او شود و این فرزند «عضو مستثنی شده از خانواده» محسوب خواهد شد.

* خانمی به کانادا می آید و تقاضای پناهندگی می کند و اقامت دائم دریافت می کند. این خانم اگرچه در تقاضانامه پناهندگی ازدواج خود را اعلام کرده اما به خاطر آنکه پول کافی برای تامین هزینه دولتی Fee اپلی کیشن شوهرش ندارد. از اعلام وجود شوهرش در اپلی کیشن اقامت دائم خودداری می کند.

اما این خانم وقتی اقامت دائم خود را دریافت کرد نمی تواند برای اسپانسر کردن شوهرش اپلای کند زیرا وجود او را اعلام نکرده و شوهرش مورد شناسایی و بررسی قرار نگرفته.

بنابر این حتما باید در همان اپلی کیشن اولیه همه اعضای خانواده را اعلام کنید. و اگر هنگام وارد شدن به کانادا، تغییری در شرایط و وضعیت شما، نسبت به زمان پر کردن اپلی کیشن، ایجاد شده (یعنی اگر ازدواج کرده اید، طلاق گرفته اید، یا صاحب فرزند شده اید)، باید آن را به مقامات اداره مهاجرت اطلاع دهید.

در مورد آن دسته از اعضای خانواده که شما را در مهاجرت به کانادا همراهی نمی کنند، این افسر مهاجرت است که تعیین می کند آیا نیازی به بررسی آنها هست یا خیر. اگر شما اعضای خانواده را اعلام کرده باشید اما افسر مهاجرت به دلایلی (دلایل اداری، و یا حتی به اشتباه) تصمیم گرفته که نیازی به بررسی او (آنها) نیست، در این صورت «عضو مستثنی شده از خانواده» شناخته خواهد شد و بعدا نمی توان برای آمدن او به کانادا اسپانسر او شد.

خیلی وقتها، شما وجود عضوی از خانواده را اعلام می کنید که شما را همراهی نمی کند و امکان بررسی او وجود ندارد (نظیر فرزندان وابسته ای که با همسر دیگر زندگی می کنند). در این موارد افسر مهاجرت از شما خواهد خواست سندی را امضا کنید که در آن می پذیرید می دانید چرا آن عضو خانواده مورد بررسی قرار نگرفته و شما بعدا قادر به اسپانسر کردن او نخواهید بود. در این موارد، بسیار مهم است که مشاوره و راهنمایی حقوقی لازم دریافت کنید تا از تبعات بلند مدت امضا کردن چنین سندی آگاهی داشته باشید.

چه می توان کرد؟
اگر دارای یک «عضو مستثنی شده از خانواده» هستید، قبول این واقعیت که برای تمام عمر قادر به اسپانسر کردن عزیزتان نخواهید بود بسیار دشوار است. البته این بستگی به شرایط خاص شما دارد ولی شاید امکان آن وجود داشته باشد که درخواستی به افسر مهاجرت بدهید تا برای رفع «غیرقابل پذیرش بودن عضو مستثنی شده از خانواده» ملاحظات انساندوستانه و غمخوارانه را در نظر بگیرد. شانس موفقیت در چنین مواردی کاملا بستگی به فکت های موجود در پرونده شما دارد. شما باید بتوانید افسر مهاجرت را قانع کنید که مورد شما یک مورد استثنایی است و استحقاق آن را دارید که این قانون در مورد شما به حالت تعلیق درآید.

در این موارد، به شواهد و مدارک فراوانی نیاز است و شما باید با همکاری وکیلتان مدارک و شواهد لازم و کافی آماده و ارائه کنید مبنی بر اینکه شما سعی و تلاش خود را به عمل آورده اید و وجود عضو خانواده را در اپلی کیشن اولیه اعلام کرده اید، تا مورد شناسایی و بررسی لازم قرار گیرد، و منافع این فرزند یا فرزندان را در نظر داشته اید. اگر درخواست شما با پاسخ مثبت روبرو شود آنگاه می توانید اسپانسر این عضو خانواده شوید تا به شما در کانادا بپیوندد.

جالب است بدانیم تاثیرات منفی این قانون بر روی کسانی که دارای اطلاعات کمتری بوده و به همین خاطر عضو خانواده را اعلام نکرده اند، بسیار بیشتر می باشد. و همین اهمیت دریافت توصیه های حقوقی لازم توسط این افراد هنگام آماده کردن و ارائه اپلی کیشن را به خوبی نشان می دهد تا از چنین پایان غم انگیزی پیشگیری شود: اینکه عضوی از خانواده مستثنی شناخته شود و بدون هر گونه امیدی به پیوستن مهاجرت، از دیگر اعضای خانواده جدا بماند.

مشتاق دریافت نظرات شما هستم. لطفا سئوالات مربوط به مهاجرت یا شهروندی را که مایلید در مقالات بعدی به آن بپردازم با من به آدرس زیر در میان بگذارید:

zeynab@ziaielaw.com

توجه: این اطلاعات، توصیه یا نظریه حقوقی نیستند. شما همیشه باید برای وضعیت خاص خودتان توصیه حقوقی دریافت کنید زیرا شرایط و فکت ها در هر پرونده ای متفاوت و بنابر این اپلای کردن قوانین در هر مورد نیز متفاوت است. 

زینب ضیایی فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو و دارای لایسنس وکالت در انتاریو و نیویورک است.
فعالیتهای حقوقی او بیشتر در شاخه های مهاجرت و بیزنس است.
او معمولا روی پیدا کردن راه حل های مطلوب در پرونده های پیچیده مهاجرت با موکلانش همکاری می کند و در سطوح گوناگـون دادگاهی موکلانش را نمایندگی می کند.
تماس: zeynab@ziaielaw.com

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در روزنامه سلام تورنتو انلاین عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید