آیا کردیت یونیون ها می توانند خود را «بانک» بنامند؟

آیا تعاونی های اعتباری موسوم به  Credit Unions می توانند از اصطلاحاتی نظیر «بانک» و «بانکداری» برای توصیف فعالیتهایشان استفاده کنند؟

کردیت یونیون ها تعاونی های مالی هستند که مالکیت آن به اعضای آن تعلق دارد و سود آن نیز به اعضا تعلق می گیرد. هدف اصلی از تشکیل کردیت یونیون ها ترویج مشوق های بیزنسی، ارائه وام و کردیت با نرخ های قابل رقابت و ارائه دیگر سرویس های مالی به اعضای خود است.

کردیت یونیون ها انواع گوناگونی دارند و فعالیتهایشان در نقاط مختلف جهان متفاوت است، اما به طور کلی از بانکها و دیگر موسسات مالی متفاوت هستند زیرا کسانی در آنها می توانند حساب داشته باشند که عضو و مالک آنها باشند.آگهی

آگهی

آیا می توانند خود را «بانک» بنامند؟

در کانادا، در ماه جون گذشته، دفتر نظارت بر موسسات مالی COSFI با صدور توصیه نامه، کردیت یونیون ها را از استفاده از ترم هایی نظیر «بانک»، «بانکدار» و «بانکداری» برای توصیف سرویس هایشان بر حذر داشت.

اما انجمن کردیت یونیون های کانادا این عمل را غیرمنصفانه خواند و گفت کردیت یونیون ها باید بتوانند از واژه «بانکداری» و واژه های مشابه برای توصیف خدماتشان استفاده کنند، و در عین حال مانع از گیج شدن بازار و مشتریان شوند.

اکنون دفتر نظارت بر موسسات مالی بیانیه دیگری صادر کرده و گفته دستور خود را به حالت تعلیق درآورده. علت آن است که دولت فدرال در اتاوا شروع به بررسی این قضیه کرده تا ببیند آیا باید به کردیت یونیون ها اجازه استفاده از واژه هایی نظیر بانکداری داده شود یا خیر.
وزارت دارایی کانادا مشغول نظرخواهی از کارشناسان و صاحب نظران است و گفته هر کس نظری دارد تا 29 سپتامبر وقت دارد تا در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست