در حاشیه جلسه کمیته سنا

آیا اکثریت عظیم ایرانی ـ کانادایی ها از تصویب تحریم های جدید علیه ایران حمایت می کنند؟!

آیا اکثریت ایرانی ـ کانادایی ها از لایحه 219-Bill S که این روزها در سنای کانادا در دست بررسی است حمایت می کنند؟ این لایحه خواستار وضع تحریم های جدید از سوی کانادا علیه ایران است. و یا برعکس، آیا اکثریت ایرانی ـ کانادایی ها از برقراری روابط بین کانادا و ایران حمایت می کنند؟

به نام نادر به کام باقر
یکی از خوانندگان که ویدیوی جلسات کمیته امور خارجی سنا را مشاهده کرده به مثال زیر اشاره کرد: «نادرشاه افشار برای جمع آوری مالیات از رعیت ها و کشاورزان مباشرانی داشت که وظیفه شان جمع آوری مالیاتها بخصوص بعد از فصل برداشت بود. اما این مباشران در ایام غیربرداشت نیز هر گاه خود نیاز به پول پیدا می کردند، به سراغ رعایای بیچاره می رفتند و طلب مالیات می کردند و مرغ و خروس و دام زارعان را به زور می گرفتند و از آن خود می کردند، و وقتی زارعان می پرسیدند حالا که فصل برداشت نیست، حالا دیگر چرا؟ می گفتند: نادرخان گفته! یکی از این مباشران که بسیار بی انصاف بود، باقر نام داشت، و همیشه نام نادر را بهانه می کرد تا به زور از رعایا مالیات بگیرد و از اینجا بود که مثال معروف «به نام نادر به کام باقر» بر زبانها افتاد.

حالا هم برخی به نام کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی خواهان وضع تحریم های جدید از سوی کانادا علیه ایران می شوند.»آگهی

آگهی

آقای شهرام گلستانه از «انجمن دمکراتیک ایران» در جلسه کمیته سنای کانادا گفت اکثریت قاطع ایرانی ـ کانادایی ها از برقرار کردن تحریم های غیرهسته ای جدید علیه ایران حمایت می کنند!

سناتور سارابجیت ماروا Sarabjit Marwah از آقای گلستانه می پرسد:
«من سئوالی دارم در رابطه با مطلبی که آقای گلستانه گفت مبنی بر اینکه این لایحه (لایحه برقرار کردن تحریم های غیرهسته ای از سوی کانادا علیه ایران) مورد حمایت تعداد زیادی از ایرانی ـ کانادایی هاست؛ ولی هفته گذشته نمایندگان کنگره ایرانیان کانادا در اینجا گفتند که وضع تحریم های جدید به نفع جامعه ایرانی ـ کانادایی نیست.

و ما این برداشت را کردیم که آنها هم نماینده بخشی از ـ اگر نه اکثریت ـ جامعه ایرانی ـ کانادایی هستند.

کدام حرف را باید باور کنیم؟»

آقای شهرام گلستانه در پاسخ می گوید: من معتقدم که کانادا در کاری که می تواند بکند، و خواهد کرد، و باید بکند، نباید نظرات هیچ گروه خاصی را به حساب بیاورد و به این فکر کند که چه گروهی را خشنود می کند یا نمی کند.

سناتور ماروا: سئوال من این نبود. سئوال این است آیا جامعه ایرانی ـ کانادایی از لایحه برقرار کردن تحریم های جدید غیرهسته ای علیه ایران حمایت می کند یا خیر؟

شهرام گلستانه: به طور مطلق Absolutely حمایت می کند. اکثریت عظیم کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی از برقرار کردن تحریم های جدیـد از سوی کانادا علیـه ایـران حمایت می کند!

نظر آقای گلستانه این است که اکثریت قاطع جامعه ایرانی ـ کانادایی از برقرار کردن تحریم های جدید حمایت می کنند.
اما تعداد کثیر امضاکنندگان پتیشنی که در ماه سپتامبر گذشته در وب سایت پارلمان کانادا به جریان افتاد چیز دیگری می گوید. نزدیک به 16 هزار نفر از جامعه ایرانی ـ کانادایی با امضای این پتیشن از دولت کانادا خواستند که با ایران روابط دیپلماتیک برقرار کند.

آیا کسانی که خواهان برقراری روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران هستند می توانند همزمان خواهان وضع تحریم های جدید علیه ایران باشند؟ در حالی که مجموعه کشورهای 1+5 به استثنای دولت دانلد ترامپ خواهان توسعه روابط اقتصادی با ایران هستند، آیا می توان تصور کرد که اکثریت جامعه ایرانی ـ کانادایی خواهان وضع تحریم های جدید بر ایران باشند؟ تحریم هایی که مستقیمن بر زندگی روزمره آنها، از امور تحصیلی و بانکی گرفته تا نیازهای کنسولی و امکان دیدار نزدیکان تبعات منفی دارد!

Part of the original exchange between Senator Sabi Marwah and Shahram Golestaneh at the Standing Senate Committee on Foreign Affairs and International Trade witness hearing
on Thursday, Feb 16, 2017

SENATOR SABI MARWAH: I have a question from Mr. Golestaneh that you said earlier that this bill (S-219) will receive support from a lot of Iranian-Canadians. But last week we heard from Iranian Canadian Congress or at least they give us the impression that “this is not in the best interest of Iranian-Canadians.” And they left me or left us, with the impression that they represent a large number if not the majority of Iranian-Canadians. Question is who we are to believe?

Shahram Golestaneh: I believe that what Canada can do and will do and have to do is it should not –this is my personal believe- should not take into consideration of which specific group to please or not please…

SENATOR SABI MARWAH: That is not question. Question is do Iranian-Canadians support this bill or not?

Shahram Golestaneh: Absolutely, absolutely! The vast majority of Iranian Canadians would support that perpetuators of crimes against humanity would be sanctioned.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست