آخرین دفاع دلن میلارد متهم به قتل لورا بابکاک: لـورا نمرده!

دلن میلارد که متهم است به همراه دوستش مارک اسمیش دوست دختر سابقش را در سال 2012 کشته و سپس جنازه او را در دستگاه مخصوص سوزاندن حیوانات سوزانده، روز سه شنبه در دادگاه ادعا کرد که دوست دخترش نمرده است.

تیم دادستانی معتقد است که دلن میلارد 32 ساله اهل تورنتو، و مارک اسمیش 30 ساله اهل اوکویل، در سوم یا چهارم جولای 2012 لورا بابکاک 23 ساله را به خاطر آنکه در یک مثلث عشقی میان دلن میلارد و دوست دختر دیگری مانع ایجاد می کرده، کشته اند و بدن او را در دستگاه مخصوص سوزانده اند. این دستگاه بعدا در مزرعه متعلق به دلن میلارد در واترلوی انتاریو پیدا می شود اما جنازه لورا بابکاک هیچگاه پیدا نشد.

دلن میلارد که متهم به قتل از نوع درجه اول است، خودش دفاع از خود را به عهده گرفته. این دادگاه از مدتی پیش در تورنتو شروع شد. او روز سه شنبه در دادگاه به عنوان آخرین دفاع گفت معتقد است که لورا نمرده و چند نفر او را بعد از 4 جولای 2012 دیده یا از او خبری شنیده اند.آگهی

آگهی

دلن میلارد به دادگاه گفت: «فکر نمی کنم شما به این نتیجه رسیده باشید که لورا مرده. در این صورت شما باید بگویید که او چگونه مرده؟ کجا مرده؟ کی مرده؟ اینها همه باید بدون هر شک و تردید معقولی، به اثبات رسیده باشد.»

فلسفه بافی
دلن میلارد در دفاع از خود به سراغ فلسفه رفت و گفت:
«مایلم سئوال کنم که شک غیرمعقول چیست؟ این سئـوال را مـی پرسم زیرا فلسفه اینطور می گوید: آیا من واقعا اینجا هستم؟ آیا من وجود دارم؟ آیا اینها خواب و رویاست؟ من اینجا در دادگاه هستم، می توانم قاضی را ببینم، می توانم هیات منصفه را ببینم، می توانم هوا را نفس بکشم، چوب نیمکت را لمس کنم، پس من بدون هر گونه شک معقولی، یعنی به صورت مطلق به وجود چیزی متقاعد می شوم.»

میلارد سپس به تکست هایی اشاره کرد که بین او و دوست دختر دیگرش کریستینا نودگا رد و بدل شده بود. میلارد در یکی از تکست ها در نیمه اپریل 2012 در رابطه با لورا به کریستینا می گوید: «اول او را آزار خواهم داد. بعد کاری خواهم کرد که بگذارد و برود.»

تیم دادستانی از این تکست به عنوان یکی از شواهد کلیدی برای اثبات اتهام میلارد استفاده کرده بود.

میلارد درباره این تکست به دادگاه گفت که البته بین این دو زن ـ لورا و کریستینا ـ خصومتی شکل گرفته بود، ولی او بعد از یک رابطه کوتاه در سال 2009 دیگر با لورا بابکاک نمی خوابیده. او به هیات منصفه گفت منظورش از فرستادن این تکست ها به کریستینا این بوده که کریستینا را آرام کند. او گفت: «آیا این تکست واقعا انگیزه جنایت است؟ یا اینکه من دارم به دوست دخترم که عصبانی است چیزی می گویم که در آن لحظه نیاز به شنیدن آن دارد تا احساس آرامش کند؟ این تکست به این معنا نیست که من قصد چنین کاری داشته ام و یک سادیست هستم.»

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست