Exceptional Richmond Hill Women

۹ تن از زنان کامیونیتی ما در میان زنان استثنایی ریچموندهیل

سرویس خبر ـ در گرامیداشت هفته زن، 24 زن و یک دختر از ساکنان ریچموندهیل مورد تقدیر قرار گرفتند.

از یازده سال پیش انتاریو هر سال در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن از زنان و دختران پیشتاز در فعالیتهای اجتماعی قدردانی می کند.

هر سال زنان و دخترانی که توان رهبری از خود نشان داده و با کار و فعالیتهای اجتماعی و خدمات داوطلبانه نقش اساسی در بهبود زندگی اعضای کامیونیتی خود داشته اند، با اهدای تقدیر نامه از سوی دولت انتاریو مورد قدردانی قرار می گیرند.آگهی

آگهی

در ریچموندهیل، دکتر رضا مریدی نماینده مجلس انتاریو به همراه تریسی مک چارلز وزیر مسئول امور زنان، این جوایز را به منتخبین اهدا کردند.

مراسم قدردانی در روز یکشنبه 13 مارچ در Rouge Woods Community Centre برگزار شد. نکته چشمگیر در این مراسم، حضور 9 تن از زنان کامیونیتی ایرانی ـ کانادایـی در بیـن 25 دریافـت کننده تقدیرنامه ها بود. اسامی این 9 زن برگزیده به قرار زیر است:
مهناز شهبازی، زهرا اخویان، نیکا بقایی، بدری قهرمان، فریال خبیری، سحر میرشفیعی،
مریم ناظمی، مریم حبیب صالح و مونا صمدی.
در مراسم جداگانه ای در سراسر انتاریو، دهها تن از زنان نمونه از سوی نمایندگان مجلس انتاریو مورد تقدیر قرار گرفتند.

عنوان اصلی این جایزه به قرار زیر است:

Ontario`s Leading Women, Leading Girls, Building-Communities Awards

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست