کم اطلاعی جوانان کانادایی از پس انداز بازنشستگی

نظرسنجی اخیر تی دی بانک نشان می دهد که نزدیک به یک سوم نوجوانان کانادایی هیچ نوع دانشی درباره برنامه های پس انداز برای ایام بازنشستگی ندارند.

این نظرسنجی همچنین حاکی است که بسیاری از افراد 18 تا 33 ساله هم نمی دانند که از RRSP در چه مواردی می توان استفاده کرد. فقط نیمی از سئوال شوندگان می دانستند که از RRSP می توان برای خرید اولین خانه استفاده کرد.

حدود 28 درصد هم می دانستند که از RRSP می توان برای ادامه تحصیل در سالهای آتی زندگی استفاده کرد.آگهی

خیلی از نوجوانان و جوانان کانادایی این تصور را داشته اند که از RRSP می توان برای تامین هزینه فرزندان یا خرید اتومبیل یا خرید خانـه دوم استفـاده کـرد کـه کاملا غلط است.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید