کمک مالی دولت برای تعمیرات بیمارستان مکنزی هلث

بیمارستان مکنزی هلث در ریچموندهیل مبلغ 929 هزار دلار پول برای انجام تعمیرات و بهنگام سازی دریافت می کند.

در سال مالی 2017ـ2016 جمعا مبلغ 175 میلیون دلار از سوی دولت انتاریو به 135 بیمارستان انتاریو جهت بازسازی و نوسازی داده می شود.

بد نیست بدانیم:آگهی

آگهی
  • بودجه بهداشت و درمان انتاریو در سال مالی 2013ـ2012 برابر با 47/6 میلیارد دلار بود که در سال مالی 17ـ2016 به 51/8 میلیارد دلار افزایش یافته.
  • تعداد پزشکان تورنتو از 7/684 نفر در سال 2010 به 8/398 نفردر سال 2014 افزایش یافته.
  • تعداد نرس های تورنتو از 29/318 نفر در سال 2010 به 33459 نفر در سال 2014 افزایش یافته.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست