پنج نشانه شیرین بودن هندوانه!

این روزها فصل هندوانه است و همه به دنبال هندوانه شیرین. اگر می خواهید با بریدن هندوانه انتخابیتان نگویید «باز شانس نیاوردم!»، به نکات زیر که یک کشاورز با تجربه برای انتخاب هندوانه توصیه می کند، توجه کنید:

 1. به محلی که هندوانه با زمین تماس داشته توجه کنید ـ محل تماس هندوانه با زمین باید زرد ـ نارنجی باشد. محل تماس سفید نشانه نرسیده بودن هندوانه است.
  Watermelon2
 2. شبکه تار عنکبوتی ـ این خطوط هر چه بیشتر باشد هندوانه شیرین تر است. این شبکه ها و نقاط قهوه ای اطراف آن نشانِ تماس مکرر زنبور در زمان گرده افشانی و گل کردن هندوانه است و گویای شیرین تربودن آن .
  Watermelon3
 3. هندوانه پسر یا دختر؟
  باور کنید که کشاورزان با نگاه به هندوانه تشخیص می دهند که هندوانه پسر است یا دختر. پسرها کشیده تر و پر آب ترند، در حالی که دخترها گردتر هستند و شیرین تر.
  Pesar-dokhtr
 4. توجه به اندازه ـ اندازه متوسط بهتر از کوچکترها و یا بزرگترها است. با این حال چه بزرگ چه کوچک باید هندوانه به نظر سنگین بیاید.
  Andazeh
 5. بررسی دُم هندوانه: دم خشک شده، نشانه رسیده بودن هندوانه است، در حالی که دم سبز می تواند نشانه چیده شدن قبل از موعود باشد.
  Domآگهی
When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست